News Update

ข่าวล่าสุด

อย.ทลายแหล่งผลิตและนำเข้าอาหารเจผสมเนื้อสัตว์

จากนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขที่ต้องการให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพประกอบกับที่ อย.ได้รับเรื...

อย. เตือน ผู้บริโภค ระวังลูกเล่นโฆษณา หวังแฝงโอ้อวดสรรพคุณ

ผู้ประกอบการหัวใส ใช้ลูกเล่นโฆษณาสารอาหารแฝงคำโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณ  ไม่ระบุชื่อผลิตภัณฑ์เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ต้องขออน...