News Update

ข่าวล่าสุด

อย. เดินหน้าเสริมสร้างพฤติกรรมสร้างทางเลือกสุขภาพแก่ชุมชน เน้นใช้ป...

          อย. เดินหน้าโครงการอาหารปลอดภัย เผยปี 2560 ลงพื้นที่เข้าถึงกลุ่มชุมชน ประเดิมที่จั...

อย. รวมพลังเครือข่ายภาคประชาชน ร่วมส่งต่อความรู้ให้ผู้บริโภค

          อย. รวมพลังเครือข่ายภาคประชาชน จัดอบรมให้ข้อมูล ทั้งการบริโภคอาหารเพื่อลดปัจจัยเสี...

อย. เผยผลสำเร็จโครงการ “ฉันดีมีสุข” พระสงฆ์และฆราวาสเห็นความสำคัญพร...

          อย. มุ่งพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคกลุ่มเป้าหมายใหม่ จัดกิจกรรมโครงการ “ฉันดีมีสุ...

ภาครัฐและเอกชน ผนึกกำลังขับเคลื่อนการจัดการสารเคมีไทย ให้ปลอดภัย สู...

           อย. ร่วมกับ กรมวิชาการเกษตร กรมควบคุมมลพิษ กรมโรงงานอุตสาหกรรม และภาคีที่เกี...

อย. ไม่อนุญาตให้ใส่ “หมามุ่ย” ในอาหารทุกชนิด ยังไม่มีผลการศึกษาที่แ...

จากกรณีมีผู้บริโภคร้องเรียนว่ามีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผสมสารสกัดหมามุ่ย  ได้รับอนุญาตจาก อย. โฆษณาสรรพคุณในการรักษา...

อย. ผนึกกำลังแกนนำ อย. น้อย ในเขตพื้นที่ภาคใต้ พัฒนาพฤติกรรมการบริ...

          รวมพลังแกนนำ อย.น้อย นำรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารไปใช้ในโรงเรียน &...

อย. เตือน อย่าหลงเชื่อเครื่องดื่มโอ้อวดสรรพคุณ ดื่มแล้วอารมณ์ดี

          อย. เผย อย่าหลงเชื่อกระแสสื่อออนไลน์ เครื่องดื่มอวดอ้างว่าดื่มแล้วช่วยให้หลับสบาย ...

อย. ส่งเสริมการรวมกลุ่มของชุมชน ผลิตอาหารจากวัตถุดิบในท้องถิ่น สร...

          อย. ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐาน Primary GMP กระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานรากของ...

ดึงแนวร่วมแกนนำ อย.น้อย ภาคอีสาน ร่วมปรับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ลด...

          อย. รวมพลังแกนนำ อย.น้อย นำรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารไปใช้ในโรงเรี...