News Update

ข่าวล่าสุด

อย.เข้ม ให้ยากลุ่ม NSAID ต้องระบุคำเตือน ห้ามใช้ในผู้ป่วยโรคหลอดเล...

          อย. เผย กลุ่มยา NSAID หรือยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่ยาสเตียรอยด์ จัดเป็นยาอันตรายที่...

อย.แนะ ผู้ผลิตใช้ไม้กลัดกระทงขนมแทนลวดเย็บกระดาษเพื่อความปลอดภัยของ...

          อย.ห่วงใยผู้บริโภคในเรื่องของการรับประทานอาหารที่มีการนำลวดเย็บกระดาษมาเย็บเป็นกระ...

อย. มุ่งคุ้มครองผู้บริโภค ด้วยระบบฐานข้อมูลตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพ

          อย. เผย มีระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพช่วยตรวจสอบก่อนตัดสินใจเลือกซื้อเลือกใช้ผลิต...

ร้อนนี้ อย. เตือน ระวังการบริโภค น้ำดื่ม น้ำแข็ง และไอศกรีมเพราะเสี...

          อย. เตือนประชาชนให้ระมัดระวังการบริโภคน้ำดื่ม น้ำแข็ง และไอศกรีม อาจปนเปื้อนเชื้อจ...

อย. จัดกิจกรรม “ฉันดีมีสุข” ครั้งที่ 2 ห่วงใย ห่างไกลโรค NCDs

           อย. เดินสายธรรม จัดกิจกรรมฉันดีมีสุข ครั้งที่ 2 เชิญพระสงฆ์และฆราวาสเข้าร่วม...

อย. นำเครือข่ายภาคประชาชน ลงพื้นที่ศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน

          อย. นำเครือข่ายคณะทำงานภาคประชาชน ซึ่งมาจากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งรัฐและเอกชน ลงพื้นที่...

อย. ย้ำ ข่าวยาพาราเซตามอลมีไวรัสปนเปื้อน ไม่เป็นความจริง อย่าเชื่อ...

          อย.ย้ำอย่าเชื่อ อย่าแชร์ข่าวลวงในโลกออนไลน์ ข่าวยาพาราเซตามอลปนเปื้อนไวรัสมาชูโป ไ...

อย. แจงข้อกังวลการเก็บค่าใช้จ่าย ขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณา ย้ำก...

          อย. ชี้แจงข้อกังวลของผู้ประกอบการเกี่ยวกับกรณีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายการขึ้นทะเบียน...

อย. ผนึกกำลังภาคีเครือข่ายรณรงค์ใช้สัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภา...

          อย. รุก เดินหน้าประชาสัมพันธ์สัญลักษณ์โภชนาการ ร่วมกับสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมห...