News Update

Event

เชื้อดื้อยา

เชื้อดื้อยา

ประกาศผลผู้เข้าร่วมกิจกรรมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ www.oryor.com

ประกาศผลผู้เข้าร่วมกิจกรรมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ www.oryor.com รางวัล ลำโพงบลูทูธ ได้แก่ [email protected] ราง...

ประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อการจัดการสารเคมี ครั้งที่ 1

ขอเชิญภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคเอกชน ภาคประชาชนสังคม ประชาชนทั่วไป รวมทั้งนักเรียน นิสิตนักศึกษา เข้าร่วมการประชุมวิชา...

คำคม+ไลน์ประจำสัปดาห์

คำคม+ไลน์ประจำสัปดาห์ +และวันหยุดสำคัญตามเทศกาลต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดไปใช้กันได้ฟรี

กรมอนามัยกำหนดจัดการประชุมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมและป้องกัน...

กรมอนามัยกำหนดจัดการประชุมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๙ ในระหว่างวันที่...

กิจกรรมการจัดประกวดการออกแบบ Infographic และ Motion Infographic

ไอเดียดี มีรางวัลรวมกว่าแสนห้า!!! อย. เปิดเวทีโชว์ไอเดีย สำหรับทุกเพศ ทุกวัย ในโครงการประกวดออกแบบ Infographic และ ...