News Update

ข่าวแจก

อย. เปิดประชาพิจารณ์ กำหนดทิศทางแก้ปัญหาเชื้อดื้อยา

           นายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า  ...

อย. ชูนโยบาย “ถูก ครบ จบ” อำนวยความสะดวกผู้นำเข้าอาหาร ก่อนการตรวจส...

            อย. ชูนโยบาย “ถูก ครบ จบ” อำนวยความสะดวกแก่ผู้นำเข้าอาหาร โดยจั...

ก้าวไปอีกขั้น อย. เพิ่มบริการอนุญาตสถานที่ผลิตอาหารระบบ e-Submission

            ส่งท้ายปลายปี กรุงเทพเฮ อย. เพิ่มบริการยื่นคำขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร แก้ไข...

อย. สุดเจ๋ง ! รับชำระค่าธรรมเนียมพร้อมต่ออายุใบอนุญาตเครื่องสำอางแล...

           อย. สุดเจ๋ง ! ต่ออายุใบอนุญาตเครื่องสำอางและวัตถุอันตรายอัตโนมัติ ผ่านระบบอิ...

สธ. จับมือ 34 หน่วยงาน ร่วมประชาคมโลกปลุกกระแสเชื้อดื้อยาอย่างต่อเน...

    &nbs