Print Media - oryor.com 

Print Media

ยา Ergotamine ใช้แก้ปวด ไม่ใช่ป้องกันไมเกรน

วันที่สร้าง : 05-05-2017

Ergotamineเป็นยารักษาอาการปวดศีรษะไมเกรนแบบเฉียบพลันที่มีประสิทธิภาพ แต่มีข้อควรระวังที่ต้องทราบคือ ยานี้ใช้เฉพาะเวลาที่มีอาการปวดเท่านั้น ห้ามใช้ติดต่อกันทุกวันเพื่อป้องกันอาการปวดศีรษะไมเกรนเด็ดขาด โดยให้รับประทาน 1 หรือ 2 เม็ด เมื่อมีอาการปวดศีรษะไมเกรนในครั้งแรก หากอาการยังไม่ดีขึ้นสามารถรับประทานซ้ำอีกครั้งละ 1 เม็ดทุกครึ่งชั่วโมง แต่ ห้ามรับประทานเกิน 6 เม็ดต่อวัน และ ห้ามรับประทานเกิน 10 เม็ด ต่อสัปดาห์ และเนื่องจากยานี้อาจทำปฏิกิริยากับยาชนิดอื่นได้จึงควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ร่วมกับยาอื่น

    การใช้ยา ergotamine อย่างผิดวิธีอาจส่งผลให้เกิดภาวะความดันโลหิตสูงขึ้น เสี่ยงต่อการเกิดหลอดเลือดในสมองแตก หรือ หัวใจวาย โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของหลอดเลือดหัวใจหรือหลอดเลือดสมองอยู่แล้ว และหากรับประทานยาติดต่อกันทุกวันอาจทำให้เกิดอาการปวดศีรษะไมเกรนอย่างรุนแรงเมื่อหยุดยา