Print Media - oryor.com 

Print Media

ใครบอก... ผลิตภัณฑ์ HandyHerb Calmy กินแล้วช่วยผ่อนคลาย ลดภาวะตึงเครียดได้ อย่าเชื่อ! ไม่จริง!

วันที่สร้าง : 08-06-2017

          ตามที่พบการโฆษณาทางสื่อออนไลน์เกี่ยวกับ “ผลิตภัณฑ์แฮนดี้เฮิร์บ คามมี่ (HandyHerb Calmy) ว่า เมื่อกินแล้วจะช่วยให้ผ่อนคลาย ไม่หงุดหงิด ลดภาวะตึงเครียด มีส่วนประกอบจากธรรมชาติหลายชนิดนั้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ตรวจสอบพบว่าเป็นการโฆษณาผลิตภัณฑ์ทางเว็บไซต์โดย

ไม่ได้รับอนุญาต และโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณเกินจริง ทั้งนี้ เมื่อปี 2558 อย. เคยดำเนินคดีกับเจ้าของผลิตภัณฑ์รายนี้แล้วในข้อหาโฆษณาผลิตภัณฑ์โอ้อวดสรรพคุณเกินจริง แต่ก็ยังมีการขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแบบใหม่ ๆ อยู่ ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันมิให้มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่โฆษณาโอ้อวดเกินจริง อย. จึงได้ให้เจ้าหน้าที่เข้มงวดเป็นพิเศษกับผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่บริษัทดังกล่าวมาขอขึ้นทะเบียน

          อย่างไรก็ตาม  ผู้ประกอบการรายใดจะโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารที่มีการกล่าวอ้างสรรพคุณ คุณประโยชน์ คุณภาพเพื่อประโยชน์ทางการค้า ต้องได้รับความเห็นชอบจาก อย. เสียก่อน และผู้ขออนุญาตจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานทางวิทยาศาสตร์พิสูจน์การกล่าวอ้างนั้น ๆ และต้องไม่แสดงสรรพคุณในการบำบัด บรรเทา รักษา หรือป้องกันโรค และไม่หลอกลวงหรือทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นั้น ๆ โดยเด็ดขาด และขอย้ำผู้บริโภคว่า ผลิตภัณฑ์อาหารไม่ใช่ยา ไม่ได้ช่วยเกี่ยวกับทำให้ภาวะอารมณ์ร่างกายเปลี่ยนแปลงดีขึ้น หรือช่วยรักษาโรคแต่อย่างใด ทั้งนี้ หากผู้บริโภคพบเห็นการโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารที่อวดอ้างสรรพคุณเกินจริง สามารถร้องเรียนได้ที่ สายด่วน อย. โทร. 1556

         

ที่มา :   ข่าวประชาสัมพันธ์ กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค 31 พฤษภาคม 2560

            ข่าวแจก 56 /ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560