Print Media - oryor.com 

Print Media

อย่าเชื่อ... เฟซบุ๊กชื่อ ภูมิสมดุล BIM โฆษณาขายผลิตภัณฑ์อ้างรักษาโรคร้ายได้ โกหกทั้งเพ!

วันที่สร้าง : 08-06-2017

          จากกรณีมีผู้ร้องเรียนแจ้งว่า พบข้อความโฆษณาทางเฟซบุ๊ก ใช้ชื่อว่า ภูมิสมดุล BIM โดยระบุข้อความว่าCD4 เพิ่มได้รวดเร็วด้วย APCOcap ผู้ใช้งานวิจัยรายหนึ่ง เพิ่ม CD4 7,433% ในเวลาอันสั้น ด้วย CD4 ที่เพิ่มขึ้นกระตุ้นเซลล์ T พิฆาต ไปกำจัดเชื้อ HIV ให้ลดลงอย่างต่อเนื่อง”  โดยผู้ร้องเรียนขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามกฎหมายต่อไปด้วย

          สำนักคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงพบการโฆษณาดังกล่าวทางสื่อ
เฟซบุ๊ก โดยใช้ชื่อว่า “ภูมิสมดุล BIM” URL: https://www.facebook.com/Hotline1154/?fref=ts โดยพบข้อความตามที่ได้รับแจ้ง นอกจากนี้ยังพบมีการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพจำนวนหลายรายการซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) เช่น ผลิตภัณฑ์ Balanc มีการโฆษณาซึ่งระบุข้อความ เช่น “ผลิตภัณฑ์ที่ดูแลปัญหาสุขภาพด้านมะเร็งนะคะ เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ใช้สารสกัดจากมังคุด งาดำ
ถั่วเหลือง ฝรั่ง และบัวบก เป็นผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยที่สามารถปรับภูมิคุ้มกันให้สมดุลได้ ผลิตภัณฑ์มีชื่อว่า Balanc แนะนำให้ทานร่วมกับน้ำมังคุดค่ะ ช่วยเพิ่มประสิทธิการทำงานของภูมิคุ้มกันให้มากขึ้น ส่งผลให้
เม็ดเลือดขาวสามารถกำจัดสิ่งแปลกปลอม อย่างเชื้อโรคและเซลล์มะเร็งได้ดีขึ้นและช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้มีปัญหามะเร็งค่ะ” ซึ่งข้อความเหล่านี้เป็นข้อความการโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณเกินจริงและไม่ได้รับอนุญาตให้โฆษณาจาก อย. และพร้อมกันนี้ อย. ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
พร้อมทั้งเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์มาตรวจสอบหาตัวยาอื่น ๆ ต่อไป

อย่างไรก็ตาม ขอย้ำเตือนผู้บริโภคว่า ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่สามารถกล่าวอ้างรักษาโรค หรืออ้างว่ามีสรรพคุณทางยาได้ และข้อความโฆษณาที่มีการอวดอ้างสรรพคุณเกินจริงในทางยาหรืออวดอ้างสรรพคุณในการรักษาโรคนั้น อย. ไม่อนุญาตให้โฆษณาแต่อย่างใด ทั้งนี้ หากผู้บริโภคพบเห็นการโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารที่อวดอ้างสรรพคุณเกินจริง สามารถร้องเรียนได้ที่ สายด่วน อย. โทร. 1556

 

ที่มา :   ข่าวประชาสัมพันธ์ กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค 1 มิถุนายน 2560

            ข่าวแจก 57 /ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560