Print Media - oryor.com 

Print Media

เตือนภัย : ยาเสพติดหน้าตาคล้ายผงบ๊วย

จากการส่งต่อภาพและข้อมูลในโลกออนไลน์เกี่ยวกับยาเสพติดรูปแบบใหม่ที่มีหน้าตาคล้ายผงบ๊วยนั้น เมื่อตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่าเป็นเรื่องจริง !

ข้อมูลจากสำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ แจ้งว่าที่ประเทศไต้หวันพบสารเสพติดบรรจุอยู่ในถุงซิปล็อค ลักษณะเป็นผงสีชมพู คล้ายผงบ๊วย มีกลิ่นหวาน ไม่มีกลิ่นฉุน ใช้ผสมในเครื่องดื่มหรือมวนในบุหรี่  เมื่อนำไปทำการตรวจวิเคราะห์พบว่ามีสารประกอบหลักคือ MDMA    ( 3,4 methylenedioxy methamphetamine ) หรือยาอี  แม้ว่า ณ ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 11 ก.พ. 2560) ยังไม่พบการขายยาเสพติดรูปแบบนี้ในประเทศไทย แต่ก็ควรระมัดระวังในการดื่มเครื่องดื่มหรืออาหารลักษณะคล้าย

ผงบ๊วยเจือปน และหากพบเห็นยาเสพติดรูปแบบนี้สามารถแจ้งเบาะแสไปที่สายด่วน ป.ป.ส. 1386 เพื่อดำเนินการตรวจสอบต่อไป