Print Media - oryor.com 

Print Media

เก็บรักษาไข่ไก่แบบไหนเวิร์ค

วันที่สร้าง : 30-06-2017

ไข่ไก่เป็นวัตถุดิบของอาหารที่แทบจะเรียกได้ว่าต้องมีติดคู่ทุกๆบ้านเลยทีเดียว หลายคนเมื่อซื้อไข่ไก่มาแล้ว จึงพยายามหาวิธีที่จะเก็บรักษาไข่ไก่ให้อยู่ได้นานๆ มีทั้งการเก็บไว้ในตู้เย็น การนำน้ำมันพืชมาทาเปลือกไข่ ซึ่งแท้จริงแล้ว พันธุ์ไก่ อุณหภูมิ และ ระยะเวลาการเก็บไข่มีผลต่อคุณภาพทั้งภายนอกและภายในของไข่ โดยระยะเวลาการเก็บเพิ่มขึ้นมีผลทำให้คุณภาพของไข่ลดลง ทั้งในด้านลักษณะสีไข่แดง น้ำหนักไข่ ไข่ขาว และเปลือกไข่ ซึ่งการนำน้ำมันพืชมาทาที่เปลือกไข่นั้น ไม่อาจช่วยในการเก็บรักษาไข่ได้ดีกว่าการเก็บไข่ไก่ไว้ในตู้เย็น

ดังนั้นการเลือกซื้อไข่ไก่ และการเก็บรักษาไข่ไก่ที่เหมาะสม คือ หลังจากซื้อควรเก็บในตู้เย็น หรือเก็บในอุณหภูมิประมาณ 4 องศาเซลเซียส และควรซื้อไข่ไก่แค่พอดีกับการรับประทาน หากไม่ได้รับประทานบ่อย ก็ซื้อไว้น้อยๆ หมดก็ซื้อใหม่ ไม่ซื้อเก็บเหลือทิ้งไว้เป็นเวลานาน