Print Media - oryor.com 

Print Media

ร่วมรณรงค์การใช้ยาสมเหตุผล

วันที่สร้าง : 19-04-2018

       ในการใช้ยาฆ่าเชื้อ หรือยาปฏิชีวนะ หลายคนยังมีการใช้อย่างไม่เหมาะสม หรือยังมีความสับสนอยู่ ว่าที่เรียกว่ายาฆ่าเชื้อนั้น สามารถใช้ยาตัวเดียวกันได้ในทุก ๆ โรคหรือไม่ เช่น ในบ้านมียาฆ่าเชื้อสำหรับรับประทานรักษาสิวอยู่ หากคนในบ้านมีอาการท้องเสีย สามารถนำยานั้นมาใช้รักษาแทนกันได้หรือไม่

          ในความเป็นจริง แม้จะเรียกว่ายาฆ่าเชื้อ หรือยาปฏิชีวนะเหมือนกัน แต่สาเหตุเกิดจากการติดเชื้อ เชื้อก่อโรคต่างชนิดกัน นอกจากนี้ ตัวยาแต่ละชนิด ก็มีความจำเพาะ หรือฆ่าเชื้อได้แตกต่างกัน จึงไม่สามารถนำยาปฏิชีวนะตัวใดตัวหนึ่งมาใช้กับทุกโรค หรือใช้อย่างสุ่มสี่สุ่มห้าได้ สำหรับการใช้ยาปฏิชีวนะที่เหมาะสมหากไม่มั่นใจควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

ข้อมูลแนะนำ

Infographic เรียกว่ายาฆ่าเชื้อเหมือนกัน ใช้ได้กับทุกโรคไหม