Print Media - oryor.com 

Print Media

สบู่คลอรีน ไม่ได้ทำให้ผิวขาว แถมเป็นอันตรายต่อผิวหนัง

วันที่สร้าง : 16-12-2015

          เช็คให้ชัวร์ก่อน แล้วค่อยแชร์ ! ก็ยังไม่สาย ไปกันใหญ่แล้ว สบุ่คลอรีนทำให้ผิวขาว อันตรายหน่ะสิไม่ว่า

          กระแสความอยากขาวไม่เคยหายไปจากคนไทย ล่าสุด สบู่คลอรีน ผิวขาวใส ขายกันอย่างแพร่หลายทางอินเทอร์เน็ต คลอรีนเป็นสารที่มีการกัดกร่อนรุนแรง ไม่สามารถใช้กับผิวหนังได้ เพราะจะทำให้เกิดการระคายเคืองทำให้ผิวหนังอักเสบได้ และเป็นสารห้ามใช้ในเครื่องสำอาง ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดวัตถุห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง ลงวันที่ 26 มีนาคม 2551 และในส่วนของการโฆษณาสรรพคุณของเครื่องสำอาง ไม่สามารถแสดงสรรพคุณฟอกสีผิว หรือทำให้ผิวขาวกว่าสีผิวตามธรรมชาติได้ ตามคำสั่งคณะกรรมการเครื่องสำอาง ฉบับที่ 1/2549 เรื่อง ข้อความที่ห้ามใช้ในการโฆษณาเครื่องสำอาง “ห้ามใช้ภาพหรือข้อความโฆษณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางว่าสามารถทำให้ผิวสีมีการเปลี่ยนแปลง หรือทำให้สีผิวขาวขึ้นมากกว่าหรือแตกต่างจากสีผิวเดิมตามธรรมชาติ หรือใช้ข้อความอื่นที่มีความหมายในทำนองเดียวกัน”

          สำหรับการเลือกซื้อเครื่องสำอาง ควรเลือกซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้ เพราะหากมีปัญหาจากการใช้จะได้สามารถติดตามหาผู้รับผิดชอบได้ ควรเลือกซื้อเครื่องสำอางที่มีฉลากภาษาไทยบอกรายละเอียดครบถ้วน มีชื่อที่ตั้งผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าแสดงอยู่อย่างชัดเจน มีเลขที่ใบรับแจ้ง แม้จะเป็นเครื่องสำอางที่นำเข้ามาจากต่างประเทศก็ต้องมีฉลากภาษาไทย และสามารถตรวจสอบเลขที่ใบรับแจ้ง ของเครื่องสำอางได้ทางเว็บไซต์ อย. www.fda.moph.go.th หรือที่ Oryor Smart Application ว่าตรงกับข้อมูลที่แสดงที่ฉลากหรือไม่ ควรทดสอบการแพ้ก่อนใช้โดยทา ที่ท้องแขน 24-48 ชั่วโมงก่อนใช้เครื่องสำอาง หากใช้แล้ว มีความผิดปกติต้องหยุดใช้ทันที แล้วนำผลิตภัณฑ์ไปปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร อย่าหลงเชื่อคำโฆษณว่า อยากสวยต้องอดทนต่อการระคายเคืองต่าง ๆ นอกจากนี้ การซื้อเครื่องสำอางที่อ้างว่าทำให้ขาวรวดเร็วที่ขายออนไลน์มีความเสี่ยงสูงในการติดตามหาผู้รับผิดชอบกรณีใช้แล้วมีปัญหาและถ้าไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับผู้ผลิต ผู้นำเข้า หรือฉลากไม่ครบถ้วน ไม่มีภาษาไทย ไม่มีเลขที่ใบรับแจ้งหรือมีเลขที่ใบรับแจ้ง ก็ไม่ควรเสี่ยงซื้อมาใช้

           อย่าลืม หากผู้บริโภคได้รับอันตรายจากการใช้เครื่องสำอางหรือต้องการแจ้งเบาะแสเครื่องสำอางผิดกฎหมายสามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วน อย. 1556 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่ E-mail: [email protected] หรือตู้ปณ. 1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004 หรือร้องเรียนผ่าน Oryor Smart Application หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ สรุปเลย สบู่คลอรีนไม่ได้ทำให้ผิวขาวได้จริงอย่างที่โฆษณา แถมยังอาจเป็นอันตรายต่อผิวหนังอีกด้วย อย่าหลงคำโฆษณา อย่าซื้อมาใช้กันนะ