Print Media - oryor.com 

Print Media

อย่าหลงเชื่อ..แช่เท้าดูดพิษ พิชิตโรค

วันที่สร้าง : 11-01-2017

แช่เท้าในน้ำ ไม่ใช่การรักษา เพียงเป็นแค่ปฏิกิริยาทางวิทยาศาสตร์เท่านั้น

       การรักษาโรคโดยทำการล้างพิษทางเท้าที่กำลังเป็นที่นิยม โดยมีลักษณะเป็นเครื่องทำดีท็อกซ์ที่สามารถหย่อนเท้าลงไปในเครื่องได้  ความจริงแล้วเป็นเพียงการเกิดปฏิกิริยาทางวิทยาศาสตร์ระหว่างประจุไฟฟ้ากับแท่งโลหะที่จุ่มลงในกะละมังเท่านั้น โดยอาศัยหลักการที่เรียกว่า Electrolytic Cell คือ เซลล์ไฟฟ้าเคมีที่มีการใช้พลังงานไฟฟ้าเพื่อก่อให้เกิดปฏิกิริยาเคมี  เมื่อเราเติมเกลือแกงลงไปในน้ำจะทำให้น้ำสามารถนำไฟฟ้าได้ แล้วนำแท่งโลหะที่ต่อเข้ากับขั้วแบตเตอรี่จุ่มลงในน้ำ จะทำให้เกิดการถ่ายโอนประจุไฟฟ้าอิเล็กตรอนขึ้นระหว่างแท่งโลหะทั้งสองแท่ง โดยอนุภาคของแท่งโลหะบางส่วนจะหลุดออกมารวมตัวกับอนุภาคของน้ำที่แตกตัวกลายเป็นสารที่มีคล้ายสนิม จึงทำให้น้ำเปลี่ยนสีกลายเป็นสีขุ่นคล้ายโคลน แต่หากเป็นน้ำกลั่นบริสุทธิ์หรือไม่มีการต่อขั้วแบตเตอรี่จะไม่เกิดปฏิกิริยาและไม่เปลี่ยนใดสีใด ๆ ทั้งสิ้น แต่จะเสี่ยงกับอันตรายจากการได้รับสารพิษจากสนิมโดยเฉพาะผู้ที่มีร่องรอยบาดแผลที่เท้า หากแช่เท้าลงไปในเครื่องอาจทำให้สนิมเข้าสู่ร่างกายจนเป็นอันตรายได้ 

       สรุปว่า ควรเช็คให้ชัวร์ก่อน แล้วค่อยแชร์ เพราะการแช่เท้าดูดพิษนอกจากจะเป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้ในทางที่ผิด นำมาหลอกลวงประชาชนแล้ว ยังทำให้ผู้ป่วยสูญเสียโอกาสในการรักษาที่ถูกต้องอีกด้วย