Print Media - oryor.com 

Print Media

ไม้หนีบหนีบหู ไม่ได้ช่วยรักษาโรคแต่อย่างใด

วันที่สร้าง : 11-01-2017

หูพังไม่รู้นะ ! ไม้หนีบก็มีไว้ตากผ้า ไม่ใช่เอามารักษาโรค

        ไม้หนีบผ้ามีประโยชน์เยอะซะจริง จากข่าวที่แชร์กันว่าให้ลองนำไม้หนีบผ้ามาหนีบที่ตำแหน่งต่างๆของใบหูเพื่อรักษาโรคนั้น ไม่เป็นความจริง! ยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่น่าเชื่อถือ
บทบาทหน้าที่ที่สำคัญของหู คือ  การได้ยินและการทรงตัว โดยใบหูนั้นเป็นกระดูกอ่อนที่หุ้มด้วยผิวหนังบางๆอยู่บริเวณหูชั้นนอก มีหน้าที่ดักเสียงและรับเสียงเข้าสู่รูหูเท่านั้น ไม่ได้มีความเชื่อมต่อกับอวัยวะอื่นๆของร่างกาย  ซึ่งการหนีบใบหูด้วยไม้หนีบผ้าอาจทำให้เกิดอันตรายและเกิดแผลได้ง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยเบาหวาน การหนีบใบหูจะทำให้หลอดเลือดบริเวณใบหูตีบ เลือดไม่สามารถส่งไปเลี้ยงใบหูได้อย่างเพียงพอ ในที่สุดเนื้อเยื่อใบหูนั้นจะขาดเลือด เกิดเป็นแผลและหายช้า อีกทั้งใบหูเป็นกระดูกอ่อน หากมีการหนีบหูไม่ว่าตำแหน่งใดอาจทำให้ใบหูผิดรูปไปจากเดิมได้ง่าย ระวังสุขภาพหูก่อนโรคหายด้วยละ

       ดังนั้นควรใช้สอยไม้หนีบไปในทางที่มันจะเป็นคงจะดีกว่า อย่านำไปใช้ในทางที่ผิดกันล่ะ