Print Media - oryor.com 

Print Media

ระวัง “ยาทรามาดอล” ใช้ผิดเสี่ยงตาย!

วันที่สร้าง : 11-01-2017

ยาเขียวเหลืองอันตราย ใช้ผิดถึงตายนะ ! ยาทรามาดอลคืออะไร อันตรายอย่างไรมาดู

         วัยรุ่นสมัยนี้บางคนนำยารักษาโรคมาใช้ในทางที่ผิด อย่างเช่นยาเขียวเหลือง หรือ “ยาทรามาดอล(Tramadol)” จัดเป็นยาอันตราย ใช้สำหรับบรรเทาอาการปวดชนิดรุนแรงปานกลางถึงรุนแรงมาก โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) กำหนดให้จำหน่ายในร้านขายยาแผนปัจจุบันที่ได้รับอนุญาตและต้องส่งมอบโดยเภสัชกรตามจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยไม่จ่ายให้กับผู้ที่ไม่มีข้อบ่งใช้ทางการแพทย์ และจ่ายในปริมาณที่เหมาะสมไม่เกิน 20 เม็ดต่อครั้ง และห้ามจำหน่ายให้แก่เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 17 ปี เพื่อป้องกันการนำยาไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ เนื่องจากยากลุ่มนี้อาจก่อให้เกิดอาการข้างเคียงสูง ได้แก่ ทำให้มีอารมณ์แปรปรวน มึนงง เคลิ้ม เฉื่อยชา และหากได้รับยาเกินขนาดจะทำให้เกิดภาวะอื่น ๆ ตามมา เช่น รูม่านตา ระบบหัวใจและหลอดเลือดทำงานล้มเหลว ชัก ระบบการหายใจช้าลงจนอาจถึงขั้นหยุดหายใจ และอาจทำให้ช็อกถึงแก่ชีวิตได้ ดังนั้น ผู้รับอนุญาตขายยาและเภสัชกร จะต้องร่วมกันจัดทำบัญชีการซื้อ ขายที่ถูกต้อง เป็นจริง และเป็นปัจจุบัน ฉะนั้น เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค หากพบเห็นร้านขายยาใด ๆ ขายยาทราดอลให้แก่เยาวชน หรือขายยาทรามาดอลโดยไม่มีเภสัชกรประจำร้าน ขอให้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสได้ที่ สายด่วน อย. โทร. 1556

         รู้อย่างนี้แล้ว  คุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายควรช่วยกันสังเกต และดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด อย่าให้คึกคะนองตามเพื่อน อยากรู้ อยากลอง อาจได้รับอันตรายถึงชีววิตได้นะ 

ที่มา :   ข่าวประชาสัมพันธ์ กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค 21 ธันวาคม 2559
ข่าวแจก 17 /ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560