Print Media - oryor.com 

Print Media

มาเมะ ไม่ได้มา เพื่อสลายไขมันนะ อย่าหลงเชื่อเด็ดขาด

วันที่สร้าง : 03-03-2017

          อย. เช็คแล้ว สมุนไพรสลายไขมันยี่ห้อ “มาเมะ” ที่มีการโฆษณาทางสื่อโซเชียลมีเดียโดยใช้ชื่อเพจว่า “สมุนไพรสลายไขมัน ของแท้จากกระทรวงสาธารณสุข” นั้น ถือว่าเข้าข่ายโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณเกินจริง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ตรวจสอบพบว่า ผลิตภัณฑ์สมุนไพรสลายไขมัน “มาเมะ” ไม่ได้ขออนุญาตกับ อย. และแสดงฉลากไม่ถูกต้อง 

           ตามกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ไม่เคยอนุญาตหรือรับรองสรรพคุณผลิตภัณฑ์เสริมอาหารว่าสามารถ บำบัด บรรเทา รักษาอาการของโรคได้ โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ได้รับอนุญาตจาก อย. จะเป็นการรับรองในคุณภาพมาตรฐานว่าปลอดภัยเท่านั้น 
ฉะนั้น หากพบเห็นโฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพรสลายไขมันยี่ห้อ “มาเมะ” ทางสื่อออนไลน์ อย่างเชื่อ อย่าแชร์ต่อ เพราะอาจได้รับอันตรายได

          หากผู้บริโภคพบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่อวดอ้างสรรพคุณเกินจริงหรือได้รับอันตรายจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ขอให้ร้องเรียนมาได้ที่ สายด่วน อย. โทร. 1556 หรือ E-mail: [email protected] หรือ ตู้ ปณ. 1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004 หรือร้องเรียนผ่าน Oryor Smart Application หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ 

ที่มา :   ข่าวประชาสัมพันธ์ กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค 27 พฤศจิกายน 2558
ข่าวแจก 20 /ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559