Print Media - oryor.com 

Print Media

ระวังภัยจาก ยาเม็ดล้างไต อันตรายกว่าที่คุณคิด

วันที่สร้าง : 03-03-2017

          “ยาเม็ดล้างไต”  เช็คกันก่อนดีไหม ว่ามันล้างไตได้จริงหรอ ตามที่เรียกกันนั้นอาจจะเป็นการเข้าใจผิดอย่างแรง จริงๆแล้วเป็นยาที่มีข้อบ่งใช้ในการขับปัสสาวะและบรรเทาอาการอักเสบของทางเดินปัสสาวะเท่านั้น  ไม่ได้มีสรรพคุณล้างไตแต่อย่างใด การใช้ยานี้อย่างไม่เหมาะสมอาจทำให้ได้รับผลเสียจากยาเพราะอาจมีส่วนประกอบที่ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่ไตบกพร่องรุนแรง และไม่ควรใช้ในผู้ที่มีภาวะพร่องเอ็นไซม์ G6PD เนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะทำให้เม็ดเลือดแดงแตกได้ง่าย และอาจเกิดปัญหายาตีกัน เช่น การใช้ยานี้ร่วมกับยาต้านซึมเศร้า อาจทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ที่รุนแรงได้ นอกจากนี้การใช้ยาโดยปราศจากการวินิจฉัยจากแพทย์อาจทำให้เลือกใช้ยาไม่ถูกต้องและไม่สามารถรักษาโรคให้หายได้ ดังนั้น ยาเม็ดล้างไต ไม่ได้มีไว้ล้างไต

เช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ต่อ ถ้าไม่ชัวร์ มาเช็คกับ อย.ก่อนสิ

เรื่องราวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
https://oryor.com/oryor2015/news-update-detail.php?cat=&id=430