Print Media - oryor.com 

Print Media

เตือนคนอยากผอม อันตรายถึงตาย ยาลดน้ำหนักผสมไซบูทรามีน

วันที่สร้าง : 05-04-2017

หวังผอมทางลัด ซื้อยาลดน้ำหนักแบบไม่เช็คความปลอดภัยก่อน ระวังตายไม่รู้ตัวนะ   จากกรณีที่มีผู้ร้องเรียนผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Idol Slim Apple ว่า เมื่อรับประทานเข้าไปประมาณ 13 ซองแล้ว มีอาการปากแห้ง คอแห้ง ลิ้นชา ใจสั่น นอนไม่หลับ เวียนศีรษะ และเมื่อตรวจสอบ เลขสารบบอาหาร 10-3-09980-1-0765 ปรากฏว่าไม่พบในระบบการขึ้นทะเบียนกับ อย.
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ดำเนินการตรวจสอบผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Idol Slim Apple พบฉลากระบุนำเข้าและจำหน่ายโดย PK Nature product Co.,Ltd (Thailand) ซึ่งเป็นข้อมูลชื่อบริษัทที่ อย. เคยประกาศแจ้งเตือนผู้บริโภคผู้บริโภคมิให้ซื้อผลิตภัณฑ์ผิดกฎหมายเพราะอาจเกิดอันตรายได้ โดยบริษัท PK Nature product Co.,Ltd (Thailand) ดังกล่าว ได้นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์ยาอ้างลดน้ำหนัก ที่ไม่มีข้อมูลการขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร และใช้เลขสารบบอาหารปลอม หรือมีการนำเลขสารบบอาหารของผลิตภัณฑ์อื่นมาใช้หลายรายการ นอกจากนี้ เมื่อสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Idol Slim Apple ทางสื่อออนไลน์พบว่า มีการโฆษณาขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่นำเข้าและจำหน่ายโดย PK Nature product Co.,Ltd (Thailand) ในเว็บไซต์ต่าง ๆ อีกหลายรายการ เช่น Idol Slim Apple, Idol Slim Coffee, Idol Slim Plus และ Idol Berry Plus และจากการตรวจสอบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเหล่านี้เข้าข่ายเป็นอาหารไม่ปลอดภัย เนื่องจากไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร และมีการใช้เลขสารบบอาหารของผลิตภัณฑ์อื่น จึงเข้าข่ายเป็นอาหารปลอม

อย่างไรก็ตาม อย่าหวังผอมทางลัด เพราะยาลดน้ำหนักอาจมีอันตรายถึงชีวิต หันมาออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ พักผ่อนให้เพียงพอ และบริโภคอาหารที่มีประโยชน์จะดีกว่า

เรื่องราวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
https://oryor.com/oryor2015/news-update-detail.php?cat=&id=355
https://oryor.com/oryor2015/news-update-detail.php?cat=&id=333
ที่มา :   เอกสารการร้องเรียน กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ กลุ่มกำกับดูแลหลังออกสู่ตลาด