Print Media - oryor.com 

Print Media

สั่งยาจากต่างประเทศ เสี่ยงเสียเงินเปล่า อย.ไม่แนะนำ

วันที่สร้าง : 05-04-2017

เดี๋ยวนี้ใครๆก็สามารถสั่งสินค้า หรือแม้กระทั่งยามาจากต่างประเทศได้ง่ายๆ แต่ระวัง เสียเงินแล้วไม่ได้ของนะ
        เพราะที่ผ่านมามีการนำเข้ายาหรือผลิตภัณฑ์ที่มีรูปลักษณะยาเป็นเม็ด หรือแคปซูล หรือลักษณะอื่น ๆ ที่มีส่วนประกอบของวิตามิน เกลือแร่ โสมสมุนไพร หรือสารสกัดต่าง ๆ จากต่างประเทศนั้น เป็นจำนวนมาก โดยไม่ได้ขออนุญาตนำเข้าอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เนื่องจากเป็นการสั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์และมีการส่งเสริมการขาย ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะผ่านเข้ามายังประเทศไทยโดยเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ หรือเจ้าหน้าที่ผู้ส่งสินค้าเร่งด่วน เช่น DHL, FEDEX เป็นต้น
        ถึงแม้ว่า ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ที่มีรูปลักษณะยาเป็นเม็ด หรือแคปซูล หรือลักษณะอื่น ๆ ที่มีส่วนประกอบของวิตามิน เกลือแร่ โสมสมุนไพร หรือสารสกัดต่าง ๆ จากต่างประเทศนั้น ประเทศผู้ขายจะระบุว่า เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร แต่เมื่อเจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยา (อย.) ได้พิจารณาขนาดในการรับประทานและการแสดงสรรพคุณ ตามข้อกฎหมายของประเทศไทยแล้วนั้นจัดให้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นยา  และหากตรวจสอบแล้วพบว่าผลิตภัณฑ์นั้นไม่ได้ขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องหรือไม่ได้ขออนุญาตนำเข้าก็จะไม่สามารถอนุญาตให้นำสินค้านั้นเข้ามาในประเทศไทยได้ เนื่องจากตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 มีข้อกำหนดยกเว้นให้นำเข้าสินค้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับใบอนุญาตได้เฉพาะกรณีผู้ป่วยที่เดินทางเข้ามาในประเทศ สามารถนำติดตัวเข้ามาได้ไม่เกินจำนวนที่จำเป็นจะต้องใช้ภายใน 30 วัน เท่านั้น
        สรุปว่า ก่อนจะซื้อ ผู้บริโภคควรทราบ ก่อนว่า การนำเข้ายาและผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเดียวกับยา โดยกรณีสั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมายและไม่ได้ขออนุญาตนำเข้า ซึ่งทางด่านอาหารและยา อย. จะส่งสินค้านั้นกลับไปยังประเทศผู้ขายตามเดิม ผู้บริโภคจึงอาจไม่ได้รับสินค้าตามที่ต้องการและเสียเงินฟรีโดยใช่เหตุนั่นแหละ

เรื่องราวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
https://oryor.com/oryor2015/news-update-detail.php?cat=&id=754
ที่มา :   ข่าวประชาสัมพันธ์ กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค 2 กุมภาพันธ์ 2558
ข่าวแจก 35 /ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558