Print Media - oryor.com 

Print Media

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอันตราย รักษาโรคเมอร์สไม่ได้ อย่าหลงเชื่อ

วันที่สร้าง : 07-04-2017

 “ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร GERMINOK (เจอมิน็อค)” อ้างเลขสารบบอาหาร และอวดอ้างสรรพคุณว่า ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผู้ที่มีความเสี่ยงและผู้ติดเชื้อที่จะมีโอกาสหายจากโรคเมอร์สได้ เพราะผลิตภัณฑ์นี้ช่วยกระตุ้นในการสร้างเม็ดเลือดขาวและสามารถฆ่าเชื้อไวรัสได้ทุกชนิด เช่น ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร GERMINOK (เจอมิน็อค) เลขที่ อย. 51-1-20856-1-xxxx ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสุขภาพสำหรับผู้มีปัญหาติดเชื้อโรค เช่น ไวรัส แบคทีเรีย และเชื้อรา เป็นต้น ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จึงได้เข้าตรวจสอบผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร GERMINOK (เจอมิน็อค) ปรากฏว่า ไม่พบข้อมูลการอนุญาตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดังกล่าวแต่อย่างใด 
ดังนั้น อย่าเชื่อคำโฆษณาแล้วซื้อมากินอย่างเด็ดขาด เพราะอาจได้รับอันตรายจากการปนเปื้อนสารอันตราย และอย่าแชร์ข้อความโฆษณาดังกล่าวไปเผยแพร่ต่อ เพราะอาจมีความผิดฐานโฆษณาเกินจริงได้
        อย่าลืมสิ เช็คดีดีว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจัดเป็น อาหาร ไม่ใช่ ยา จะมาบอกว่า สามารถป้องกัน บำบัด บรรเทา หรือรักษาโรค ไม่ได้ 
เรื่องราวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
https://oryor.com/oryor2015/news-update-detail.php?cat=&id=669
https://oryor.com/oryor2015/news-update-detail.php?cat=&id=664
ที่มา :   ข่าวประชาสัมพันธ์ กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค 25 มิถุนายน 2558
ข่าวแจก 82 /ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558