Print Media - oryor.com 

Print Media

ใครบอก ดื่มน้ำอัดลมผสมนม ทำให้เกิดตะกอนที่ลำไส้ มั่วมาก

วันที่สร้าง : 13-06-2017

"แชร์ผิดผิดกันไปเรื่อย การดื่มน้ำอัดลมผสมนม  ทำให้เกิดการตกตะกอนของหินปูนและไปเกาะที่ลำไส้นั้นไม่เป็นความจริง !    
         
      เป็นกระแสจนคนตื่นกลัวอย่างมากกับคลิปการทดลองเอาน้ำนมใส่ลงไปในน้ำอัดลม เมื่อทิ้งไว้พบว่าเกิดเป็นตะกอนสีขาว โดยอ้างว่าสิ่งนี้คือหินปูนเมื่อรับประทานเข้าไปแล้วจะไปเกาะลำไส้ แต่ในความเป็นจริงแล้วในน้ำอัดลมมีกรดเป็นส่วนประกอบ เมื่อนมสัมผัสกับกรดทำให้โปรตีนในนมเกิดการเปลี่ยนสภาพและเกิดลักษณะเป็นก้อนแยกตัวออกมาจากน้ำ ซึ่งตะกอนที่เห็นในคลิปนั้นคือโปรตีนของนมไม่ใช่หินปูน และโปรตีนของนมไม่ได้ทำให้เกิดหินปูนเกาะที่ลำไส้แต่อย่างใด 
อย่าหลงเชื่อ งดการแชร์ต่อ นมผสมน้ำอัดลม ไม่เป็นหินปูนแต่อย่างใด 

      จะให้ดี มาเช็คชัวร์แชร์ ไปกับ อย.กันเถอะ  "