Print Media - oryor.com 

Print Media

เครื่องดื่มอะไร ดื่มแล้วอารมณ์ดี ไม่มีจริงอย่าหลงเชื่อ

วันที่สร้าง : 13-06-2017

 ไม่มีหรอก เครื่องดื่มที่ดิื่มแล้วอารมณ์ดี จะมีได้ยังไง คนเรา อารมณ์ดีก็ต้องมีความสุขสิ 
 
เป็นกระแสอย่างมากสำหรับเครื่องดื่มชนิดหนึ่ง เมื่อดื่มแล้วจะช่วยให้หลับสบาย อารมณ์ดี สดชื่น คลายเครียด คลายกังวล นั้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ตรวจสอบพบว่าเป็นการโฆษณาผลิตภัณฑ์ทางเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งโดยปกติผลิตภัณฑ์อาหารที่มีการกล่าวอ้างสรรพคุณ คุณประโยชน์ คุณภาพเพื่อประโยชน์ทางการค้า ต้องได้รับความเห็นชอบจาก อย. เสียก่อน โดยผู้ขออนุญาตจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานทางวิทยาศาสตร์พิสูจน์การกล่าวอ้างนั้น ๆ และต้องไม่แสดงสรรพคุณในการบำบัด บรรเทา รักษา หรือป้องกันโรค และไม่หลอกลวงหรือทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ส่วนการแสดงฉลากของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มต้องเป็นไปตามที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทและเรื่องฉลาก กำหนด ซึ่งต้องไม่เป็นเท็จหรือหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร หรือไม่ทำให้เข้าใจผิดในสาระสําคัญ หรือเข้าใจว่ามีส่วนผสมอยู่ในอาหารโดยที่ไม่มีวัตถุนั้นผสมอยู่ หรือมีผสมอยู่ในปริมาณที่ไม่อาจแสดงสรรพคุณได้ 

    จำไว้เลยว่า ความสุขของคนเราไม่ใช่อยู่ที่เครื่องดื่ม แต่อยู่ที่ความรู้สึกที่เรานั้นพร้อมที่จะแสดงมันออกมาต่างหาก มาเช็คชัวร์ แชร์กับอย. ได้ทุกเมื่อ หากอยากรู้ความจริง

     
หากผู้บริโภคพบเห็นการโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารที่อวดอ้างสรรพคุณเกินจริง สามารถร้องเรียนได้ที่ สายด่วน อย. โทร. 1556
ที่มา :   ข่าวประชาสัมพันธ์ กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค 1 พฤษภาคม 2560
ข่าวแจก 48 /ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560