Print Media - oryor.com 

Print Media

วัตถุแต่งกลิ่นแมงดา ใช้ปริมาณเหมาะสม ปลอดภัย

วันที่สร้าง : 13-06-2017

ไม่ต้องตกใจกันไป ชัวร์แน่ แชร์เลย สำหรับวัตถุแต่งกลิ่นแมงดานา ทำโฟมละลาย หากรู้จักใช้ ปลอดภัยแน่นอน

       จากกระแสในโลกออนไลน์นั้น ความเป็นจริงแล้ว วัตถุแต่งกลิ่นแมงดานาหรือเชื้อกลิ่นแมงดานามีส่วนประกอบของสารอินทรีย์ ที่สามารถละลายโฟมซึ่งเป็นสารโพลิเมอร์ได้จริง แต่หากนำมาใช้ตามปริมาณและคำแนะนำที่ระบุบนฉลาก จะสามารถนำมาปรุงอาหารได้อย่างปลอดภัย  เพราะใช้ในปริมาณที่น้อยมาก ไม่ใช่การหยดหรือเทลงไปโดยตรงบนแผ่นโฟมในปริมาณมาก ดังที่ปรากฏในคลิปวิดีโอต่างๆ แต่หากนำมารับประทานโดยตรง หรือสัมผัสและสูดดมเป็นเวลานาน อาจทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย จากการได้รับปริมาณสารเคมีที่มากเกินไป 
       ดังนั้นเพื่อความปลอดภัย ควรเลือกซื้อผลิตภัณฑ์วัตถุแต่งกลิ่นรสที่ได้รับเลขสารบบอาหาร พร้อมทั้งศึกษาวิธีการใช้วัตถุแต่งกลิ่นรสที่แสดงบนฉลากให้เข้าใจ และใช้ให้ถูกต้องตามคำแนะนำที่ระบุไว้บนฉลาก                                                                                                                                                             และหากผู้บริโภคพบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่อวดอ้างสรรพคุณเกินจริงหรือได้รับอันตรายจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ขอให้ร้องเรียนมาได้ที่ สายด่วน อย. โทร. 1556 หรือ E-mail: [email protected] หรือ ตู้ ปณ. 1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004 หรือร้องเรียนผ่าน Oryor Smart Application หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อ อย. จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป