Print Media - oryor.com 

Print Media

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดความอ้วนอันตราย ตายก่อนผอม

วันที่สร้าง : 04-09-2017

ความสวยความงามไม่เข้าใครออกใคร จะเสี่ยงแค่ไหนก็ขอให้สวยหุ่นดีไว้ก่อน ถามตัวเองดูว่าคุ้มไหมที่ต้องยอมเสี่ยงกับความตาย
ล่าสุด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้เข้าตรวจสอบสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร “PAYA SLIM PLUS” ที่โฆษณาอวดอ้างสรรพคุณลดความอ้วน และขายผ่านทางเฟซบุ๊กพบ ผลิตภัณฑ์ระบุเลขสารบบอาหาร และเลขทะเบียนยาของผู้รับอนุญาตรายอื่นบนกล่องผลิตภัณฑ์เดียวกัน และยังได้ตรวจพบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดต่าง ๆ ที่โฆษณาลดน้ำหนักจำนวนมาก เช่น ผลิตภัณฑ์ PAYA SLIM PLUS  ผลิตภัณฑ์ PAYA Dietary Supplemant Product  ผลิตภัณฑ์ Paya dietary supplement product  ผลิตภัณฑ์ ซีเนลล่า เอ็กซ์ตร้า สเลน (ZnellaXtraSlen)  สบู่มะละกอ Paya soap (Finish Product)  นอกจากนี้ ยังพบการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร PAYA SLIM PLUS มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2559 - 2560 และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้แจ้งเตือนภัยทางเว็บไซต์ www.tumdee.org/alert ว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร PAYA SLIM PLUS เลขสารบบอาหาร อย. 13-1-09849-1-0178 ผู้จำหน่าย payaherb เลขที่ 263/166 หมู่บ้านภูมิศิริ  ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ได้ตรวจพบสารไซบูทรามีน (Sibutramine) ซึ่งเป็นยาแผนปัจจุบันที่ได้ยกเลิกทะเบียนตำรับยาแล้ว 
อย่าลืม เพื่อความปลอดภัยก่อนตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพ สามารถตรวจสอบเลขทะเบียนยาและเลขสารบบอาหาร รวมทั้งผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นๆ ได้ทาง Oryor Smart Application ยาลดน้ำหนักเกลื่อนเน็ต แค่เราไม่เชื่อ ไม่ซื้อ ก็ไม่มีใครมาทำอะไรเราได้ 

ที่มา :   ข่าวประชาสัมพันธ์ กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค 16 สิงหาคม 2560
ข่าวแจก 20 /ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560