Print Media - oryor.com 

Print Media

น้ำค้างคืนดื่มได้ไม่อันตราย

วันที่สร้าง : 15-09-2017

แตกตื่นกันเก้อเลย กับข่าวแชร์บอกว่าไม่ควรดื่มน้ำที่ตั้งทิ้งไว้ค้างคืนเพราะอาจเป็นอันตราย รสชาติน้ำในแก้วจะเปลี่ยนไป เนื่องจากเชื้อจุลินทรีย์ ฝุ่น และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ความเป็นจริงแล้ว หากวางแก้วน้ำตั้งทิ้งไว้โดยไม่มีฝาปิด ก็มีโอกาสที่จะมีฝุ่นหรือสิ่งอื่น ๆ ตกลงไปปนเปื้อนในน้ำได้จริง แต่!!! ถ้าน้ำนั้นอยู่ในภาชนะสำหรับเก็บน้ำโดยเฉพาะ มีฝาปิดสนิท และไม่ตั้งทิ้งไว้กลางแดด ก็สามารถรับประทานน้ำดังกล่าวได้โดยไม่เป็นอันตรายแม้จะตั้งทิ้งไว้ค้างคืน

สำหรับน้ำดื่มบรรจุขวดที่ถูกออกแบบมาให้ใช้เพียงครั้งเดียว ไม่ควรนำมาใช้ซ้ำ ๆ หรือนำไปตากแดดนานๆ หรืออยู่ในที่อากาศร้อนจัด เช่น ในรถยนต์ เพราะมีโอกาสที่จะมีสารปนเปื้อนออกมาจากภาชนะบรรจุได้การเลือกน้ำดื่มบรรจุขวดควรพิจารณาลักษณะของน้ำว่าใส ไม่มีสี ควรตรวจสอบความสมบูรณ์ของฝาว่า ปิดสนิท ไม่มีรอยรั่ว มีเลขสารบบอาหารในเครื่องหมาย อย. และได้รับการรับรองความสะอาดตามมาตรฐาน GMP ( Good Manufacturing Practice ) เพื่อความมั่นใจในการบริโภค ดังนั้น อะไรที่ไม่ชัวร์แน่ก็อย่าแชร์เลย เพราะจะทำให้คนอื่นสับสนเอานะ ( Ref. สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล, น้ำดื่มบรรจุขวด )