Print Media - oryor.com 

Print Media

ไอโอดีน สารจำเป็นสำหรับทุกเพศ ทุกวัย

วันที่สร้าง : 18-09-2017

เช็คแล้ว สารไอโอดีน จำเป็นสำหรับทุกคน อย่าหลงเชื่อข่าวแชร์มั่ว ๆ ที่บอกว่าแค่เด็กเท่านั้นที่ต้องการไอโอดีน
          สารไอโอดีน เป็นส่วนประกอบที่สำคัญในการผลิตฮอร์โมนของต่อไธรอยด์ ซึ่งฮอร์โมนนี้จำเป็นต่อร่างกายในการควบคุมการทำหน้าที่ และเสริมการเจริญเติบโตตามปกติของสมอง ประสาท และเนื้อเยื่อของร่างกาย โดยทุกเพศทุกวัย  จำเป็นต้องได้รับสารไอโอดีนในทุก ๆ วัน ไม่เพียงแต่เฉพาะวัยเด็กเท่านั้น แต่หญิงมีครรภ์และหญิงให้นมบุตร จะต้องได้รับสารไอโอดีนในปริมาณที่มากกว่าคนทั่วไปหรือคนวัยอื่น ๆ
        หากร่างกายได้รับปริมาณสารไอโอดีนที่ไม่เพียงพอ อาจทำให้มีอาการอ่อนเพลีย เชื่องช้า เซื่องซึม หนาวง่าย คอพอก หรือหญิงมีครรภ์ที่ขาดสารไอโอดีน เด็กที่เกิดมาอาจมีปัญหาการเจริญเติบโต ปัญหาต่อระบบประสาท และสมองไม่พัฒนา ดังนั้น จึงควรรับประทานอาหารที่มีไอโอดีนในปริมาณที่เหมาะสมทุกวัน  
        เราสามารถป้องกันการขาดสารไอโอดีนได้ด้วยวิธีง่ายๆ ตามนี้
1.        รับประทานอาหารที่มีไอโอดีนทุกวัน เช่นอาหารทะเล สาหร่ายทะเล หรือพืชริมทะเล
2.        ใช้เครื่องปรุงรสที่เสริมไอโอดีนในปริมาณที่เหมาะสมเป็นประจำ
3.        ก่อนซื้ออ่านฉลากที่มีเลขสารบบอาหาร ในกรอบเครื่องหมาย อย. และระบุคำว่า “เสริมไอโอดีน”