Print Media - oryor.com 

Print Media

กินเปลือกไข่มันช่วยรักษาโรคได้จริง ๆ หรือ ?

วันที่สร้าง : 12-09-2018

จากข่าวแชร์ในโลกออนไลน์ที่มีการอ้างว่าเปลือกไข่ มีฤทธิ์รักษาโรคได้ ทั้งโรคแผลในกระเพาะอาหาร โรคไทรอยด์ รวมถึงนำมาล้างทำความสะอาดเลือดได้ด้วยนั้นเป็นความจริงหรือ

ก่อนอื่นมาดูส่วนประกอบของเปลือกไข่ก่อน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นพวกแร่ธาตุ  โดยพบแคลเซียมในปริมาณสูงที่สุด นอกจากนี้ยังอาจมีพวกกรดอะมิโน (สารที่ใช้ในการสร้างโปรตีน) และฮอร์โมนต่าง ๆ แต่พบในปริมาณที่น้อยมาก ดังนั้น การอ้างว่าเปลือกไข่ มีฤทธิ์รักษาโรคได้ ทั้งโรคแผลในกระเพาะอาหาร โรคไทรอยด์นั้น ไม่เป็นความจริง ส่วนการนำมาใช้เพื่อล้างทำความสะอาดเลือดนั้นก็ยิ่งไม่เป็นจริง ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีผลิตภัณฑ์จากยา พืช สมุนไพร หรืออาหารชนิดใดที่สามารถทำได้

แม้ว่าเปลือกไข่จะนำมารักษาโรคต่าง ๆ ไม่ได้ แต่มีการศึกษากล่าวถึงการนำเปลือกไข่มาใช้ประโยชน์อย่างอื่น คือ การนำมาเป็นอาหารเสริมแคลเซียมสำหรับการป้องกันโรคกระดูกพรุน หากแต่ยังต้องการการศึกษาวิจัยสนับสนุนเพิ่มเติม

ถึงอย่างไรก็ตามเปลือกไข่ไม่ใช่อาหารที่รับประทานกันโดยทั่วไป หากรับประทานเข้าไป อาจทำให้เกิดอันตราย ซึ่งหากเราต้องการแคลเซียมจากกอาหาร แนะนำให้รับประทานอาหารอื่น ๆ  ที่มีแคลเซียมสูงจะเหมาะสม และปลอดภัยกว่า เช่น ปลาเล็ก กุ้งแห้ง งาดำ หรือนม เป็นต้น