Print Media - oryor.com 

Print Media

น้ำชาไม่สามารถรักษาโรคแพ้อาหารได้ โปรดอย่าหลงเชื่อ

วันที่สร้าง : 18-09-2018

          มีการแชร์ให้เห็นอยู่บ่อยว่า มีน้ำชาดื่มแล้วรักษาอาการแพ้อาหารได้ ซึ่งความเป็นจริงนั้นไม่สามารถทำได้ อาการแพ้อาหาร เป็นปฏิกิริยาตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายที่เกิดขึ้นหลังจากที่ผู้ป่วยรับประทานอาหารบางชนิดเข้าไป โดยอาจทำให้เกิดอาการที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับทางเดินอาหารทางเดินหายใจ ผิวหนัง หรือระบบหลอดเลือดและหัวใจ ในบางรายอาจทำให้เกิดโรคภูมิแพ้ชนิดรุนแรงซึ่งมีอาการที่รุนแรงและอาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้

          การดูแลตนเองที่เหมาะสมที่สุด คือการ พยายามสังเกตตนเอง ว่าตัวเองแพ้อาหารประเภทใด แล้วพยายามหลีกเลี่ยงไม่รับประทานอาหารชนิดนั้น หากมีอาการรุนแรงควรไปพบแพทย์ทันที อย่าไปหลงเชื่อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือผลิตภัณฑ์อาหารที่อวดอ้างว่าสามารถรักษาโรคภูมิแพ้ได้ เพราะนอกจากเสียเงิน แล้ว อาจก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตด้วย