Print Media - oryor.com 

Print Media

น้ำต้มเดือดหลายครั้งไม่ทำให้เสี่ยงโรคร้าย

วันที่สร้าง : 19-09-2018

          ตามที่มีการแชร์ข้อมูลว่า น้ำประปานั้นเอามาต้มให้เดือดหลาย ๆ ครั้ง โดยไม่เปลี่ยนน้ำใหม่ จะทำให้สารซิลเวอร์ไนเตรทในน้ำประปา กลายมาเป็นสารซิลเวอร์ไนไตรท์ ซึ่งเป็นอันตรายต่อร่างกาย เรื่องนี้นั้นไม่ใช่เรื่องจริง เพราะในน้ำประปาไม่มีซิลเวอร์ไนเตรทอยู่ และการต้มน้ำให้เดือดก็ไม่ทำให้ซิลเวอร์ไนเตรทเปลี่ยนเป็นซิลเวอร์ไนไตรท์ ซึ่งการเกิดซิลเวอร์ไนไตรท์นั้น เกิดจากสารซิลเวอร์ไนเตรททำปฏิกิริยา
กับสารกลุ่มอัลคาไลน์ไนไตรท์ เช่น โซเดียมไนไตรท์ โดยสารซิลเวอร์ไนไตรท์จะไม่ละลายน้ำ แต่จะตกตะกอนออกมาแทน

          แต่อย่างไรก็ตาม การใช้หม้อต้มน้ำประปานั้น หากมีการเปลี่ยนน้ำและล้างหม้อทำความสะอาดหม้อต้มเป็นประจำ จะทำให้มั่นใจได้ว่าจะไม่เกิดการสะสมตะกอนของสิ่งสกปรกที่อาจจะปนเปื้อนมาในน้ำ จึงอยากให้ทุกท่านตรวจสอบข้อมูล เช็กเรื่องที่เป็นจริง ก่อนที่จะเชื่อหรือแชร์ออกไป