Print Media - oryor.com 

Print Media

Dextromethorphan กับการนำยาไปใช้ทางที่ผิด อาจถึงตาย

วันที่สร้าง : 04-12-2018

          เดกซ์โทรเมทอร์แฟน (Dextromethorphan) เป็นยาลดอาการไอ โดยเฉพาะไอแบบไม่มีเสมหะ ขนาดยาปกติ คือ 15-30 mg ทุก 6-8 ชั่วโมง และขนาดยาต่อวันสูงสุด คือ 120 mg ซึ่งในขนาดยาปกติจะไม่เป็นพิษ และไม่มีผลทำให้เกิดอาการเคลิ้มสุข หรือแก้ปวดได้

          แต่มีผู้ที่นำไปใช้ในทางที่ผิดโดยใช้ยาในขนาดสูงเกินขนาดสูงสุดต่อวัน เพื่อทำให้เกิดอาการเคลิ้มสุข หรือลดความเจ็บปวด ซึ่งอาจเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายจากผลข้างเคียงของยา และเสียชีวิตจากการใช้ยาในทางที่ผิดได้  อาการพิษเฉียบพลันจากการได้รับยา dextromethorphan เกินขนาด เช่น คลื่นไส้ อาเจียน วิงเวียนศีรษะ ง่วงซึม กล้ามเนื้อทำงานไม่ประสานกันหรือแข็งเกร็ง กล้ามเนื้อกระตุก พูดไม่ชัด ม่านตาขยาย เคลิบเคลิ้ม หัวใจเต้นเร็ว ความดันโลหิตสูง มึนงง กังวล หงุดหงิด ประสาทหลอน กระวนกระวาย สั่น ชัก ปวดศีรษะ เสียความทรงจำ หมดสติ กดการหายใจ และอาจเสียชีวิตได้ โดความรุนแรงของผลข้างเคียงนั้นจะขึ้นอยู่กับขนาดยา ยิ่งขนาดยาสูง ความรุนแรงก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นไปด้วย โดยอาการของผลข้างเคียงมักเกิดขึ้นหลังจากรับประทานยาไปแล้ว 15-60 นาที และจะคงอยู่ประมาณ 6ชั่วโมง

          อยากให้ทุกคนนึกไว้เสมอว่า ยารักษาโรคอะไร ก็ใช้รักษาโรคนั้น ใช้ให้เหมาะสม อย่าพิเรนทร์ไปเอายามาใช้แบบผิด ๆ หวังแค่อยากเท่ อยากลอง เพราะการลองอะไรสนุก ๆ อาจทำให้ตายได้ไม่รู้ตัวนะ