Print Media - oryor.com 

Print Media

แถบสีก้นหลอดยาสีฟัน ไม่ได้บ่งบอกว่ามีสารอันตราย

วันที่สร้าง : 14-05-2019

     มีการแชร์กันต่อ ๆ กันมาว่าแถบสีที่อยู่ก้นยาสีฟันนั้นเป็นตัวบอกว่ายาสีฟันนั้นทำมาจากสารที่เป็นอันตรายหรือทำมาจากวัสดุธรรมชาติ บอกเลยว่าข่าวนั้นไม่จริง

     ความจริงคือแถบสีจะเป็นตัวระบุตำแหน่งสำหรับกระบวนการพิมพ์เท่านั้นเอง มีไว้เพื่อช่วยให้ตัวเซนเซอร์ที่อยู่ในเครื่องพิมพ์สามารถจับตำแหน่ง และระบุพิกัดของสิ่งที่จะพิมพ์ได้ ทั้งการพิมพ์ด้านหน้า ด้านหลังได้อย่างแม่นยำ

     ส่วนสีที่อยู่ปลายหลอดนั้นก็ขึ้นอยู่กับการออกแบบของเครื่องจักรที่สร้างมานั่นเอง ดังนั้นสีที่อยู่ก้นหลอดนั้นไม่เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบ หรือสารประกอบในยาสีฟันเลย อย่างไรก็ตามผู้บริโภคสามารถดูส่วนผสมของยาสีฟันได้ที่หลอดยาสีฟัน ซึ่งจะมีรายละเอียดที่หลอดของยาสีฟันอยู่แล้ว