Print Media - oryor.com 

Print Media

ระวังโฆษณาเกินจริง...ยาหยอดหูรักษาอาการ หูอื้อ หูหนวก

วันที่สร้าง : 23-05-2019

พบการโฆษณาทั่วอินเทอร์เน็ต อ้างว่า มีผลิตภัณฑ์ซึ่งมีส่วนผสมจากสารสกัดของพืช สูตรธรรมชาติ สามารถรักษาอาการหูอื้อ หูหนวก อย่าหลงเชื่อ เพราะเป็นการโฆษณาเกินจริง หากใช้แล้วอาจเกิดอันตราย

            อาการหูอื้อ หูหนวก มีสาเหตุได้จาก เช่น ขี้หูอุดตัน เยื่อแก้วหูทะลุ โรคหูน้ำหนวก หรืออาจเกิดจากความผิดปกติของหูชั้นใน เป็นต้น

          การรักษาอาการหูอื้อ และหูหนวกสามารถทำได้โดย

  1. ขี้หูอุดตัน ควรใช้ยาหยอดละลายขี้หู สามารถหาซื้อได้ในร้านยา และโรงพยาบาล ไม่แนะนำให้แคะหู เพราะจะทำให้เกิดภาวะหูชั้นนอกอักเสบได้
  2. หูอื้อจากหวัด มักจะหายเอง แต่ถ้าหายจากอาการหวัดแล้วอาการหูอื้อยังไม่ดีขึ้น แนะนำให้รีบไปพบแพทย์
  3. หูอื้อจากการได้ยินเสียงดัง แนะนำให้พบแพทย์เพื่อตรวจช่องหูและหาสาเหตุ
  4. หูตึงในผู้สูงอายุ แนะนำให้พบแพทย์
  5. หากการสูญเสียการได้ยินมาจากการติดเชื้อแบคทีเรีย ให้ใช้ยาปฏิชีวนะ โดยแนะนำให้ปรึกษาแพทย์ หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาทุกครั้ง

วิธีป้องกันอาการหูอื้อ และหูหนวก

  1. หลีกเลี่ยงบริเวณที่เสียงดัง หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ให้ใช้ที่ป้องกันเสียง
  2. กำจัดขี้หูอย่างถูกวิธี
  3. งดการสูบบุหรี่ เพราะจะส่งผลต่อการได้ยินได้
  4. หลีกเลี่ยงการใช้ยาโดยไม่ปรึกษาแพทย์ หรือเภสัชกร เพราะยาที่ซื้อมาใช้เองอาจทำลายเซลล์ประสาทที่รับเสียง จนทำให้อาการแย่ชึ้นได้

ก่อนที่จะใช้ผลิตภัณฑ์อะไรก็ตาม อยากให้ระมัดระวังการบริโภค อย่าเชื่อคำโฆษณาที่เกินจริง เพราะอาจจะส่งผลให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้ ทางที่ดีสุดหากพบอาการผิดปกติของร่างกาย แนะนำให้ปรึกษาแพทย์ หรือเภสัชกรจะดีกว่า