Print Media - oryor.com 

Print Media

ซิลเดนาฟิล ไม่ได้ทำให้เกิดอารมณ์ทางเพศอย่างที่เขาว่า

วันที่สร้าง : 22-07-2019

           ในต่างประเทศมีการแชร์กันว่าโรงงานผลิตยาซิลเดนาฟิลมีการปล่อยควันโมเลกุลของยาออกมา ให้คนในหมู่บ้านโดยเฉพาะผู้ชาย มีอารมณ์ทางเพศพลุ่งพล่านขึ้น ลามไปถึงหมาในหมู่บ้าน โห นี่ลือกันไปได้ขนาดนี้เลยหรอ อย่าเพิ่งตื่นเต้นนะ เรื่องนี้เป็นเรื่องมั่วทั้งนั้น

            แท้ที่จริง ยาซิลเดนาฟิล ไม่ได้มีผลในการกระตุ้นอารมณ์ทางเพศ แต่จะไปออกฤทธิ์กักเลือดที่ไหลไปเลี้ยงอวัยวะเพศชายให้อยู่ที่บริเวณ ช่วยคงสภาพการขยายตัวของหลอดเลือดในอวัยวะเพศชายให้ขยายตัวอยู่นานขึ้น ซึ่งยาจะออกฤทธิ์ก็ต่อเมื่อมีการกระตุ้นทางเพศ หรือคนที่กินยานั้นมีอารมณ์ทางเพศเกิดขึ้นก่อน
แต่ยังไงก็ตาม การใช้ยานี้ควรอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของแพทย์ เพราะอาการข้างเคียงนั้นมีตั้งแต่เล็กน้อย
ยันรุนแรง อาการข้างเคียงที่อาจพบได้คือ ปวดศีรษะ, หน้าแดง, ร้อนวูบวาบ, คลื่นไส้, ตาพร่ามัว หรือมองเห็นแสงสีฟ้าสีเขียว หรือ อวัยวะเพศแข็งตัวนานเกินไป ส่วนใครที่มีโรคประจำตัวอยู่ เช่นโรคความดันโลหิตสูง
โรคทางระบบหัวใจ และหลอดเลือด ยิ่งต้องห้ามใช้ยานี้เลย เพราะอาจเกิดผลข้างเคียงรุนแรงจนเสียชีวิตได้