Print Media - oryor.com 

Print Media

รหัสเลข 8 บนสติกเกอร์ผลไม้ ไม่ได้บอกว่าเป็น GMO

วันที่สร้าง : 03-09-2019

แชร์กันว่าสติกเกอร์ที่ติดอยู่บนผลไม้นำเข้า หากมีรหัสเลข 8 หมายถึงเป็นผักผลไม้ GMO จริงหรือไม่ ลองเข้าไปดูผลไม้นำเข้าตามซุปเปอร์มาร์เก็ตบ้างดีกว่า

พอหาข้อมูลมาแล้ว พบว่า รหัสตัวเลขบนสติกเกอร์ที่ติดผลไม้นำเข้านั้น คือ รหัส Price Look-up Codes (PLU) ที่องค์กรการค้าสากล หรือ International Federation for Produce Standards (IFPS) กำหนดขึ้น มีทั้งแบบ 4 หลัก และ 5 หลัก ซึ่งจะเป็นตัวบอก ชนิด สายพันธุ์ ขนาด และวิธีการปลูก ของผักผลไม้นำเข้าเหล่านั้น ส่วนเรื่องรหัสเลข 8 แต่ก่อนเคยสำรองเลขนี้เอาไว้ใช้กับผักผลไม้ GMO แต่เนื่องจากไม่มีการนำไปใช้จริง เลยได้ยกเลิกการสำรองเลข 8 นี้ แล้วจะเอาไปใช้กับผักผลไม้อื่นแทน

เพราะฉะนั้นผักผลไม้นำเข้าที่รหัสบนสติกเกอร์ที่ติดอยู่ขึ้นต้นด้วยเลข 8 ไม่ได้หมายความว่าผักผลไม้เหล่านั้นเป็นผักผลไม้ GMO นะ