Print Media - oryor.com 

Print Media

โรคเอดส์ชนิดใหม่ ระบาดในหมู ไม่จริง

วันที่สร้าง : 30-10-2019

          จากการแชร์ทั่วอินเทอร์เน็ต มีผู้เผยแพร่ข่าวพบหมูป่วย และตายด้วยโรคเอดส์หมูในฟาร์มหมู และได้มีการแนะนำให้ผู้บริโภคหลีกเลี่ยงการบริโภคเนื้อหมูหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากหมู แต่ความจริงแล้วนั้น

          กรมปศุสัตว์ยืนยันว่าข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริง เนื่องจากยังไม่เคยมีการพบโรคเอดส์ในหมู และที่ผ่านมาห้องปฏิบัติการในสังกัดกรมปศุสัตว์ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ ซึ่งได้รับมาตรฐานในระดับสากลยังไม่เคยตรวจพบเชื้อโรคหรืออาการของหมูที่มีลักษณะคล้ายกับโรคเอดส์ แต่อาจจะมีประชาชนบางท่านสับสนกับโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องในแมว หรือเอดส์แมว ซึ่งเป็นโรคจากเชื้อไวรัสที่เกิดเฉพาะในสัตว์ตระกูลแมวเท่านั้น และไม่สามารถข้ามสายพันธุ์มาเกิดในหมูได้ และกรมปศุสัตว์มีการดำเนินการจัดทำฟาร์มมาตรฐานการเลี้ยงหมูเขียงสะอาด ถูกสุขอนามัย เพื่อให้หมูและเนื้อหมูที่ผลิตออกมานั้น มีคุณภาพมาตรฐานและถูกสุขอนามัย

           สุดท้ายนี้ ขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกกับข่าวดังกล่าว และขอให้ประชาชนบริโภคเนื้อหมูและผลิตภัณฑ์จากหมูที่ผ่านการปรุงสุกเพื่อเป็นการป้องกันโรค โดยวิธีการเลือกเนื้อหมู ควรเลือกเนื้อหมูที่มีมันแทรกระหว่างกล้ามเนื้อ เมื่อกดดูเนื้อนุ่ม ไม่กระด้าง และเนื้อหมูไม่มีสีแดงผิดปกติ