Print Media - oryor.com 

Print Media

สาหร่ายทอดกรอบทำให้ม่านตาเสีย เลนส์ตาเสื่อม และไตพัง ไม่จริง

วันที่สร้าง : 26-05-2020

แชร์สนั่นทั่วอินเทอร์เน็ต ทานสาหร่ายทอดกรอบนานกว่า 6 เดือน ทำให้ม่านตาเสีย เลนส์ตาเสื่อม และไตพัง ซึ่งไม่เป็นความจริง

สาหร่ายเป็นพืชชนิดหนึ่งที่พบทั้งในน้ำจืด น้ำกร่อย น้ำเค็ม น้ำพุร้อน แต่ที่นิยมนำมาเป็นอาหาร ได้แก่ สาหร่ายทะเล และสาหร่ายน้ำจืด โดยนำมาใช้เป็นส่วนประกอบของอาหาร เช่น แกงจืด หรือซุป ใช้เป็นเครื่องปรุงรส และนำมาอบ หรือทอดกรอบ ปรุงรส หรือบริโภคเป็นอาหารว่าง เนื่องจากสาหร่ายเป็นแหล่งที่ดีของโปรตีน ใยอาหาร และไอโอดีน ในขณะที่มีปริมาณไขมัน แป้ง และน้ำตาลน้อย ทั้งนี้สาหร่ายกรอบมีปริมาณโซเดียมเฉลี่ย 100 มิลลิกรัมต่อหนึ่งหน่วยบริโภค ซึ่งยังอยู่ในปริมาณที่ร่างกายสามารถรับได้เฉลี่ยวันละ 2,000 มิลลิกรัมต่อวัน โดยร่างกายจะสามารถขับโซเดียมผ่านทางปัสสาวะ ดังนั้นการรับประทานติดต่อกัน 6-8 เดือนย่อมไม่ส่งผลต่อร่างกาย แต่ไม่แนะนำให้บริโภคมากจนเกินไปและเป็นประจำ เพราะอาจได้รับปริมาณสารอาหารไม่เหมาะสม และไม่ครบถ้วนตามหลักโภชนาการ

ดังนั้นเหตุการณ์ที่แชร์กัน จึงไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด

 (#hashtag) : สาหร่าย, สาหร่ายทอดกรอบ, ม่านตาเสื่อม, เลนส์ตาเสื่อม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนับสนุนโดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย และสร้างสรรค์