Print Media - oryor.com 

Print Media

ห้ามกินวิตามินซีกับกุ้ง ไม่จริง

วันที่สร้าง : 16-06-2020

 มีการแชร์กันว่า อย่ากินกุ้งระหว่างที่กินวิตามินซี เพราะจะทำให้เกิดปฏิกิริยาเคมีที่ทำให้ตายเฉียบพลันจากพิษของสารหนูได้ ซึ่งไม่เป็นความจริง

 สารหนู (อาร์เซนิก Arsenic Acid) นั้นเป็นธาตุโลหะหนักชนิดหนึ่งที่พบได้ตามธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็น ดิน หรือน้ำจึงมีโอกาสที่จะปนเปื้อนเข้าสู่ห่วงโซ่อาหาร โดยอาการพิษที่เกิดจากสารหนูนั้น แบ่งออกเป็นอาการพิษเฉียบพลัน เช่น คลื่นไส้ อาเจียน แน่นหน้าอก ปวดท้องรุนแรง หมดสติ และถึงแก่ความตาย ส่วนอาการพิษเรื้อรัง เช่น เกิดอาการเลือดคั่งในหัวใจ ตับ ไต และลำไส้ เซลล์ผิวหนังตายด้าน เส้นเลือดฝอยขยายตัว มะเร็งผิวหนัง

ในกุ้งถึงแม้จะมีสารประกอบอาร์เซนิกอยู่บ้าง แต่พบในรูปแบบอินทรีย์ซึ่งไม่เป็นพิษต่อร่างกายคน และพบในปริมาณที่น้อยมาก ๆ จนไม่เกิดพิษ และจะถูกกรดจากในกระเพาะทำลายได้ ส่วนวิตามินซีนั้น ไม่มีข้อมูลว่าสามารถเปลี่ยนแปลงไปเป็นสารหนูได้อย่างที่ข่าวแชร์ได้กล่าวอ้างกันมา รวมทั้งไม่พบรายงานหรือข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ ที่เชื่อมโยงไปถึงปฏิกิริยา ระหว่างกุ้งกับวิตามินซีได้ ดังนั้นสรุปได้ว่า เราสามารถกินกุ้งร่วมกับวิตามินซีได้อย่างปลอดภัย

นอกจากนี้ ควรเลือกรับประทานอาหารที่สะอาด โดยเริ่มตั้งแต่เลือกซื้อวัตถุดิบจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ และควรล้างทำความสะอาดวัตถุดิบให้ถูกวิธี เพื่อป้องกันอันตรายจากสารที่ตกค้างจากวัตถุดิบได้

 

สนับสนุนโดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย และสร้างสรรค์