Print Media - oryor.com 

Print Media

น้ำใบย่านางรักษาไทรอยด์เป็นพิษได้ ไม่จริง

วันที่สร้าง : 18-08-2020

ภาวะไทรอยด์เป็นพิษ (Hyperthyroidism) คือภาวะที่ต่อมไทรอยด์สร้างไทรอยด์ฮอร์โมนออกมามากเกินไป ทำให้เกิดอาการเผาผลาญมากขึ้น ร่างกายเหมือนทำงานหนักอยู่ตลอดเวลา โดยอาการแสดงของภาวะไทรอยด์เป็นพิษที่มีพบบ่อย เช่น 

1. น้ำหนักตัวลดลงอย่างรวดเร็ว            

2. ใจสั่น                            

3. ต่อมไทรอยด์โต        

4.  เหงื่อออกมากกว่าปกติ                   

5. หงุดหงิดบ่อย                    

6. ตาโปน                             

7.  ประจำเดือนน้อยลง                         

8. มือสั่น

          ภาวะดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อผู้ที่เป็นอย่างมาก จึงมีบางคนพยายามหาวิธีรักษาภาวะดังกล่าวด้วยตัวเองโดยการนำน้ำใบย่านางมารักษาไทรอยด์เป็นพิษ แล้วเป็นความจริงหรือไม่ วันนี้เรามีคำตอบ

          ความจริงแล้วใบย่านางตามข้อมูลสมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน มีไว้แก้ไข้ทุกชนิด ไม่มีงานวิจัยใดสรุปได้ว่าใบย่านางสามารถรักษาภาวะไทรอยด์เป็นพิษได้ ดังนั้นความเชื่อนี้เป็นความเชื่อที่ผิด

          หากต้องการรักษาภาวะไทรอยด์เป็นพิษ (Hyperthyroidism) แนะนำให้ไปพบแพทย์ เพื่อตรวจวินิจฉัย และพิจารณาวิธีการรักษาที่เหมาะสม วิธีการรักษาหลัก ๆ มี 3 วิธี ได้แก่

1. รับประทานยาที่ลดการผลิตฮอร์โมนไทรอยด์ไม่ให้มากจนเกินไป เช่น ยาเมไทมาโซล (Methimazole: MMI) และยาโพพิลไทโออูราซิล (Propylthiouracil: PTU)

2. การรักษาด้วยรังสีไอโอดีน (Radioactive Iodine)

3. การผ่าตัดต่อมไทรอยด์ (Thyroidectomy) 

 นอกจากนี้ผู้ที่เป็นจะต้องรับประทานยาตามแพทย์สั่งอย่างต่อเนื่อง  ไปพบแพทย์ตามกำหนดนัดเพื่อติดตามผลการรักษา สังเกตอาการผิดปกติ หรือผลข้างเคียงของยา หรือการรักษา และงดดื่มสุรา

 

 

สนับสนุนโดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย และสร้างสรรค์