Print Media - oryor.com 

Print Media

อาหารกระป๋องอันตรายจริงหรือ?

วันที่สร้าง : 17-09-2020

       “อาหารกระป๋อง” คืออาหารสำเร็จรูปที่บรรจุอยู่ในภาชณะปิดสนิทป้องกันการสัมผัสกับอากาศภายนอก และผ่านกรรมวิธีให้ความร้อนเพื่อทำลายหรือยับยั้งการขยายพันธุ์เชื้อจุลลินทรีย์ อีกทั้งยังสามารถเก็บอาหารกระป๋องไว้ในอุณภูมิห้องได้ แต่ไม่ควรโดนแสงแดดหรือความชื้น วิธีการผลิตและกระบวนการที่กล่าวไว้ข้างต้นทำให้สามารถเก็บรักษาอาหารกระป๋องได้นานกว่าอาหารสด

        สำหรับคำถามที่ว่ารับประทานอาหารกระป๋องอันตรายจริงหรือไม่ คำตอบคือไม่จริง หากเลือกอาหารกระป๋องที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) รวมทั้งเลือกซื้ออาหารกระป๋องที่สภาพภาชนะสมบูรณ์ ไม่มีสนิม ฝาปิดสนิท ไม่บุบหรือรั่ว และยังไม่หมดอายุ

       อย่างไรก็ตามอาหารกระป๋องก็คืออาหารสำเร็จรูปชนิดหนึ่ง ที่มักจะมีโซเดียมเป็นส่วนประกอบ
คุณค่าทางโภชนาการน้อยกว่าอาหารปรุงสด ดังนั้นไม่ควรรับประทานมากเกินไปหรือไม่รับประทานเป็นประจำและควรพิจารณาคุณค่าทางโภชนาการก่อนเลือกซื้อเพื่อให้ได้รับสารอาหารที่เหมาะสมต่อวัน

 

สนับสนุนโดย : กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์