Print Media - oryor.com 

Print Media

ทำความสะอาดหน้ากากอนามัยด้วยแอลกอฮอล์พร้อมซัก/นึ่ง สามารถนำมาใช้ซ้ำได้จริงหรือ?

วันที่สร้าง : 28-09-2020

การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือเชื้อโควิด-19 สร้างความกังวลให้กับประชาชนทั่วโลก
การใช้หน้ากากอนามัยทางการแพทย์เป็นวิธีหนึ่งที่สามารถช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19ได้
ทำให้ความต้องการหน้ากากอนามัยทางการแพทย์มีมากกว่าปกติ ราคาจึงสูงขึ้นจากเดิม

           จึงเกิดคำถามว่า การทำความสะอาดหน้ากากอนามัยด้วยแอลกอฮอล์พร้อมกับซัก/นึ่ง สามารถนำมาใช้ซ้ำได้ จริงหรือไม่ คำตอบคือ ไม่จริง องค์กรอนามัยโลก (WHO) แนะนำให้ใช้หน้ากากอนามัยทางการแพทย์เพียงครั้งเดียว เนื่องจากหน้ากากทางการแพทย์เป็นชนิดที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ได้ครั้งเดียว

          ดังนั้น ไม่ควรทำความสะอาดหน้ากากอนามัยด้วยแอลกอฮอล์ หรือซักด้วยสารซักฟอกแล้วนึ่ง เพื่อหวังผลนำกลับมาใช้ซ้ำ นอกจากนี้เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส เมื่อใช้หน้ากากอนามัยแล้วควรทิ้งหน้ากากอนามัยด้วยวิธีที่ถูกต้อง และล้างมือด้วยสบู่ทุกครั้ง ในกรณีที่ไม่สามารถหาหน้ากากอนามัยได้ สามารถใช้หน้ากากผ้าทดแทนได้ และควรสวมหน้ากากทุกครั้งที่อยู่ในที่ที่มีคนเยอะ หรือมีความจำเป็นต้องใกล้ชิดกัน

     

สนับสนุนโดย : กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์