Print Media - oryor.com 

Print Media

น้ำเกลือ Normal Saline ใช้แช่คอนแทคเลนส์ได้ จริงหรือ?

วันที่สร้าง : 29-01-2021

คอนแทคเลนส์ หรือเลนส์สัมผัส ใช้ใส่บนกระจกตา หรือตาดำเพื่อแก้ไขสายตาผิดปกติ คอนแทคเลนส์ มีหลายชนิดแบ่งตามระยะเวลาการใช้งาน ได้ดังนี้

  • ชนิดใช้รายวัน
  • ชนิดใช้รายสัปดาห์
  • ชนิดใช้รายเดือน
  • ชนิดใช้รายปี

           สำหรับคอนแทคเลนส์รายวันเป็นแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง ส่วนชนิดอื่นสามารถใช้ได้หลายครั้งตามระยะเวลาที่กำหนด ดังนั้น การดูแลรักษาเพื่อใช้งานในครั้งถัดไปจึงเป็นเรื่องสำคัญ เนื่องจากเป็นวัตถุที่ใช้กับดวงตา หากเก็บรักษาไม่ดี ไม่สะอาด จะทำให้ตาติดเชื้อแบคทีเรียได้

           คำถามที่ว่า น้ำเกลือ Normal Saline ใช้แช่คอนแทคเลนส์ได้ จริงหรือไม่ คำตอบคือ ไม่จริง เพราะน้ำเกลือ Normal Saline ชนิดใช้ภายนอกร่างกาย คือเกลือโซเดียมคลอไรด์ละลายในน้ำบริสุทธิ์ปราศจากเชื้อ ไม่ผสมวัตถุกันเสีย และไม่ผสมสารฆ่าเชื้อ หากนำมาแช่คอนแทคเลนส์จะทำให้เกิดการสะสมของเชื้อแบคทีเรีย

          เพื่อความปลอดภัยแนะนำให้แช่คอนแทคเลนส์ด้วยน้ำยาสำหรับแช่คอนแทคเลนส์นาน 4-6 ชั่วโมง (แล้วแต่ชนิดของน้ำยา) หลังจากแช่น้ำยาสำหรับแช่คอนแทคเลนส์จนครบเวลาแล้ว ก่อนใช้คอนแทคเลนส์ควรล้างด้วยน้ำยาแช่คอนแทคเลนส์ หรือน้ำเกลือ Normal Saline อีกครั้งหนึ่ง เพราะช่วยลดโอกาสในการติดเชื้อแบคทีเรียได้ 

           ดังนั้น สรุปได้ว่าน้ำเกลือ Normal Saline ไม่สามารถใช้แช่คอนแทคเลนส์ได้ แต่สามารถใช้ล้างก่อนใช้งานเพื่อลดโอกาสในการติดเชื้อแบคทีเรีย และช่วยลดการระคายเคืองตาได้อีกด้วย  หากใช้คอนแทคเลนส์แล้วมีอาการเจ็บตา ตาแดง ให้หยุดใช้คอนแทคเลนส์ และรีบไปพบแพทย์ทันที

       

 

สนับสนุนโดย : กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์