Print Media - oryor.com 

Print Media

น้ำเกลือสำหรับใช้ภายนอกช่วยฆ่าเชื้อไวรัสได้ จริงหรือ ?

วันที่สร้าง : 03-02-2021

           น้ำเกลือ คือเกลือโซเดียมคลอไรด์ละลายน้ำในบริสุทธิ์ปราศจากเชื้อ น้ำเกลือสำหรับใช้ภายนอกร่างกายมีความเข้มข้นร้อยละ 0.9 เนื่องจากเป็นความเข้มข้นที่ไม่ทำให้เกิดการระคายเคือง 

          สำหรับการนำมาใช้โดยมากแล้วจะใช้ประโยชน์ในการล้างทำความสะอาดภายนอกร่างกายเพื่อไม่ให้เกิดการสะสมของสิ่งสกปรกลดการติดเชื้อแบคทีเรีย เช่น ล้างทำความสะอาดแผลสด  ล้างจมูก เป็นต้น 

           เชื้อไวรัส คือจุลลินทรีย์ชนิดหนึ่ง ซึ่งบางชนิดสามารถก่อโรคในคนได้ เชื้อไวรัสหลายชนิดสามารถติดต่อจากคนสู่คนผ่านการสัมผัสเชื้อที่อยู่ตามพื้นผิวต่าง ๆ ได้ ทำให้หลายคนกังวล และพยายามหาวิธีการป้องกันการติดเชื้อไวรัส จึงมีคำถามว่าน้ำเกลือสำหรับใช้ภายนอกช่วยฆ่าเชื้อไวรัสได้จริงหรือไม่ คำตอบคือ
ไม่จริง น้ำเกลือไม่มีฤทธิ์ฆ่าหรือยับยั้งเชื้อไวรัส สารที่สามารถออกฤทธิ์ต่อเชื้อไวรัสได้ ได้แก่

  1. สารกำจัดเชื้อ หรือ Disinfectant ใช้ทำความสะอาดพื้นผิวทั่วไปที่ไม่มีชีวิต มีประโยชน์ในการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส เช่น Sodium hyperchorite 0.05 - 0.5% v/v   
  2. สารระงับเชื้อ หรือ Antiseptic ใช้กับบนผิว หรือเนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิต มีฤทธิ์ยับยั้ง และกำจัดเชื้อไวรัส เช่น Ethyl alcohol 70% v/v ขึ้นไป
  3. สารหลายชนิดมีสมบัติเป็นทั้งสารกำจัดเชื้อ (Disinfectant) และสารยับยั้งเชื้อ(Antiseptic) เช่น Ethyl alcohol 70% v/v, Isopropyl alcohol 50%v/v, สบู่

           ดังนั้น น้ำเกลือความเข้มข้นร้อยละ 0.9 สำหรับใช้ภายนอกร่างกายไม่สามารถใช้ฆ่าไวรัสได้การป้องกันเชื้อไวรัสสามารถทำได้โดย ใช้น้ำยากำจัดเชื้อ(Disinfectant) และสารยับยั้งเชื้อ(Antiseptic) และแนะนำให้ล้างมือด้วยสบู่ ใช้ภาชนะและช้อนของตัวเอง สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างทางสังคม 

 

สนับสนุนโดย : กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์