Print Media - oryor.com 

Print Media

วัคซีนปอดอักเสบป้องกันการติดโรคโควิด-19ได้ จริงหรือ?

วันที่สร้าง : 15-02-2021

           เป็นที่ทราบโดยทั่วกันว่า โรคโควิด-19 สามารถสร้างความเสียหายให้กับทางเดินหายใจ ทำให้ปอดอักเสบ และรุนแรงที่สุดคือทำให้เสียชีวิตได้ หลายคนจึงพยายามหาวิธีป้องกันตัวเองเพื่อไม่ให้ติดเชื้อ

            วัคซีนจึงเป็นวิธีหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันโรค จึงเกิดคำถามที่ว่า หากใช้วัคซีนปอดอักเสบจะสามารถป้องกันการติดโรคโควิด-19 ได้ จริงหรือไม่ คำตอบคือ ไม่จริง เพราะการใช้วัคซีนป้องกันโรคต้องเป็นวัคซีนที่ผลิตขึ้นจำเพาะกับเชื้อนั้น ๆ โดยวัคซีนปอดอักเสบจะมีผลป้องกันการเกิดปอดอักเสบจากเชื้อที่จำเพาะต่อวัคซีนนั้น ไม่สามารถป้องกันปอดอักเสบที่เกิดจากเชื้อชนิดอื่นได้ และไม่แนะนำให้ฉีดวัคซีนปอดอักเสบเพื่อหวังผลในการป้องกันการติดโรคโควิด-19

            หมายความว่า การจะป้องกันการติดโรคโควิด-19 ได้นั้น จะต้องเป็นวัคซีนที่ผลิตขึ้นจำเพาะกับโรคโควิด-19 เท่านั้น ดังนั้น ไม่แนะนำให้ฉีดวัคซีนปอดอักเสบเพื่อหวังผลป้องกันการติดโรคโควิด-19

            สิ่งที่ทุกคนสามารถทำได้ในขณะนี้คือ การเว้นระยะห่างทางสังคม สวมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือเป็นประจำ รับประทานอาหารสุกสะอาด เพียงเท่านี้ก็สามารถช่วยลดการแพร่กระจาย และลดความเสี่ยงของการติดโรคโควิด-19 ได้

 

สนับสนุน : กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์