Print Media

แผ่นพับ

เตือนภัย !! ผลิตภัณฑ์สุขภาพอันตราย !! อย่าซื้อ ! อย่าใช้ !

เตือนภัย !! ผลิตภัณฑ์สุขภาพอันตราย !! อย่าซื้อ !  อย่าใช้ !

ทางเลือกสุขภาพ ลด หวาน มัน เค็ม มองหาสัญลักษญ์

ทางเลือกสุขภาพ ลด หวาน มัน เค็ม มองหาสัญลักษญ์ "ทางเลือกสุขภาพ" สัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ&...

โครงการฉันดีมีสุข บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพเหมาะสมพระสงฆ์สุขภาพดี ไกลโร...

           อย. มุ่งพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคกลุ่มเป้าหมายใหม่ จัดกิจกรรมโครงการ “ฉัน...

กว่าจะมาเป็นนมโรงเรียน

คุณค่าทางโภชนาการของนมนั้นมีมากมาย ได้แก่ 1.ไขมันซึ่งเป็นแหล่งพลังงานของร่างกายและมีกรดไขมันที่จำเป็น 2.คาร์โบไ...

รอบรู้...สู้ภัย...สารสเตียรอยด์

​           การโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ ในปัจจุบันเป็นไปอย่างกว้างขวาง เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในวงกว้...

คิดก่อนเชื่อ โฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

              สมัยนี้คนขายผลิตภัณฑ์อาหาร/เสริมอาหารกันเกลื่อนเลย โดยเฉพาะในโซเชียล...

ผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฏหมาย อันตรายอย่าซื้อ อย่าใช้

          แฉ!!! ผลิตภัณฑ์สุขภาพทั้งเครื่องสำอาง อาหารเสริม ที่คุณกินอยู่นั้น ปลอดภัยจริงแล้ว...

แผ่นพับอ่านฉลาก อย่างฉลาด

          การอ่านฉลากก่อนซื้อเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยให้ได้รับอาหารสำเร็จรูป/กึ่งสำเร็จรูปตรงตาม...

ลดเค็มครึ่งหนึ่ง คนไทยห่างไกลโรค

          ภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมกันผลักดันจัดทำเป้าหมายเชิงสมัครใจในการลดปริมาณโซเดียมในอาหา...