Print Media

บทสารคดี

สารคดีสั้น ชุด ชุมชนคนรักสุขภาพ ตอนที่ 2 จะกินทั้งที ต้องมีวิธีกันห...

Jingle In : Sound เสียงบรรยาย : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เสนอ ชุมชนคนรักสุขภาพ ตอน จะกินทั้งที ต้องมีวิธีกันหน่อ...

สารคดีสั้น ชุด ชุมชนคนรักสุขภาพ ตอนที่ 1 ไม่ได้หยิ่ง แค่อิงความรู้

สารคดีสั้น  ชุด ชุมชนคนรักสุขภาพ ตอนที่ 1 ไม่ได้หยิ่ง แค่อิงความรู้   Jingle In : Sound เสียงบรรยาย...

บทสารคดีวิทยุ ชุด สุขภาพดีที่เราเลือกได้

เสียงประกอบ : ดนตรีที่ทำให้รู้สึกสดใส มีชีวิตชีวา เสียงผู้บรรยาย (ผู้ชาย) : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เสนอ สุขภาพ...

บทสารคดีวิทยุ เรื่อง กินโซเดียมมากไป ไตพังไม่รู้ตัว

เกลือหรือโซเดียมไม่ได้มีแค่โทษเพียงอย่างเดียวค่ะ แต่เกลือหรือโซเดียม ก็มีประโยชน์และสาคัญต่อร่างกายของเรามากเหมือนกัน...

บทสารคดีวิทยุ เรื่อง คิดสักนิด...ก่อนใช้ยาปฏิชีวนะ

ก่อนใช้ยาปฏิชีวนะทุกครั้ง ท่านต้องทราบก่อนว่าโรคที่ท่านเป็นเกิดจากการ