Print Media

บทสารคดี

ยาแก้แพ้ ยาลดน้ำมูก กินแล้วง่วงไม่ควรขับรถ (รายการ

ยาแก้แพ้ ยาลดน้ำมูก กินแล้วง่วงไม่ควรขับรถ (รายการ "รู้ทันผลิตภัณฑ์สุขภาพ กับอย." 2 นาที ปีงบ 49)

กินยาพาราเซตามอลเกินขนาดตับวายถึงตายได้ (รายการ

กินยาพาราเซตามอลเกินขนาดตับวายถึงตายได้ (รายการ "รู้ทันผลิตภัณฑ์สุขภาพ กับอย." 2 นาที ปีงบ 49)

อย่าเข้าใจผิด ยาขับปัสสาวะไม่ใช่ยาป้องกันเอดส์ (รายการ

อย่าเข้าใจผิด ยาขับปัสสาวะไม่ใช่ยาป้องกันเอดส์ (รายการ "รู้ทันผลิตภัณฑ์สุขภาพ กับอย." 2 นาที ปีงบ 49

สังเกตยาเสื่อมคุณภาพ (รายการ

สังเกตยาเสื่อมคุณภาพ (รายการ 

ซื้อยาอย่างไร จึงจะปลอดภัยจากยาปลอม (รายการ

ซื้อยาอย่างไร จึงจะปลอดภัยจากยาปลอม (รายการ 

อันตราย..อย่าซื้อยาจากรถเร่ (รายการ

อันตราย..อย่าซื้อยาจากรถเร่ (รายการ