Print Media

ชุดนิทรรศการ

รู้ภัยร้าย...ยาปฏิชีวนะ

รู้ภัยร้าย...ยาปฏิชีวนะ

ยาปฏิชีวนะ ความเชื่อผิด ๆ ที่ต้องคิดใหม่

ยาปฏิชีวนะ ความเชื่อผิด ๆ ที่ต้องคิดใหม่

ทำอย่างไรหาเจออาหารไม่ปลอดภัย

ทำอย่างไรหาเจออาหารไม่ปลอดภัย

อันตราย ภัยร้ายอาหารหน้าโรงเรียน

อันตราย ภัยร้ายอาหารหน้าโรงเรียน

สีสันฉูดฉาด สะดุดตา สะดุดภัย

สีสันฉูดฉาด สะดุดตา สะดุดภัย

กินโซเดียมมากไป ไตพังไม่รู้ตัว

กินโซเดียมมากไป ไตพังไม่รู้ตัว

อร่อยแผงโรคขนมกรุบกรอบ

อร่อยแผงโรคขนมกรุบกรอบ

บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป กินพอดี ชีวีปลอดภัย

บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป กินพอดี ชีวีปลอดภัย

อ้วนไม่รู้ตัว ด้วยน้ำชาเขียว น้ำอัดลม

อ้วนไม่รู้ตัว ด้วยน้ำชาเขียว น้ำอัดลม