Print Media

Infographic

Highlight

อย่าเชื่อโฆษณาสบู่ช่วยกระชับ ‘จุดซ่อนเร้น’

          จากการโฆษณาขายสบู่ใช้บริเวณจุดซ่อนเร้นในทางเพจเฟซบุ๊กเพจหนึ่ง อ้างสรรพคุณช่วยให้จุดซ่อนเร้นฟิต กระชับ ลดอาการคัน ลดตก...


สัญญาณบอกอันตรายรับสารบอแรกซ์ปริมาณสูง

สัญญาณบอกอันตรายรับสารบอแรกซ์ปริมาณสูง-คลื่นไส้ อาเจียน-ปวดศีรษะ-อุจจาระร่วง-อาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตอาหารที่มักพบสา...

"น้ำมันแบบไหนเห็นแล้วเปลี่ยนร้านซื้อดีกว่า"

"น้ำมันแบบไหนเห็นแล้วเปลี่ยนร้านซื้อดีกว่า"น้ำมันทอดซ้ำอันตราย-เกิดควันมากตอนทอด-มีกลิ่นไหม-ข้นหนืดผิดปกติ-มีสีดำคล้ำ...

น้ำมันทอดซ้ำอันตราย

น้ำมันทอดซ้ำอันตรายคนทำสูดดมมาก ๆ ก็เสี่ยงเป็นโรคมะเร็งคนกินเสี่ยงเป็นโรคมะเร็ง โรคหลอดเลือด โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง

คิดให้ดีก่อนเชื่อ ไม่ตกเป็นเหยื่อโฆษณา

อย่าหลงกล คิดให้ดีก่อนที่ะเชื่อ อย่าตกเป็นเหยื่อ

โฆษณากับเรื่องจริงไม่ใช่สิ่งเดียวกัน

โฆษณากับเรื่องจริงไม่ใช่สิ่งเดียวกัน

รู้ไว้ไม่เป็นเหยื่อคำโฆษณา

รู้ไว้ไม่เป็นเหยื่อคำโฆษณา

แพงกว่า...เพื่อ?

แพงกว่า...เพื่อ? อ้างว่ารักษาได้สารพัดโรค

ใช้สติก่อนควักสตางค์

ใช้สติก่อนควักสตางค์

ยาคุมฉุกเฉินอันตราย

ยาคุมฉุกเฉินอันตราย