Print Media

Infographic

Highlight

อย่าเชื่อโฆษณาสบู่ช่วยกระชับ ‘จุดซ่อนเร้น’

          จากการโฆษณาขายสบู่ใช้บริเวณจุดซ่อนเร้นในทางเพจเฟซบุ๊กเพจหนึ่ง อ้างสรรพคุณช่วยให้จุดซ่อนเร้นฟิต กระชับ ลดอาการคัน ลดตก...


ยาปฏิชีวนะ...ความเชื่อผิดที่ต้องคิดใหม่

ความเชื่อผิดๆ..ยาปฏิชีวนะ

7 ประโยชน์ฉลาก หวาน มัน เค็ม

7 ประโยชน์ฉลาก หวาน มัน เค็ม

ก่อนอ้วน ! หวานมันเค็มแค่ไหน (อ่านง่าย...ไกลโรคอ้วน)

ก่อนอ้วน ! หวานมันเค็มแค่ไหน (อ่านง่าย...ไกลโรคอ้วน)

อย.กับการเข้าถึงยาของประชาชน

อย.กับการเข้าถึงยาของประชาชน

ไขข้อข้องใจ ? เครื่องหมาย อย.บนฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ไขข้อข้องใจ ? เครื่องหมาย อย.บนฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพ

อย.ลดการควบคุมผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายและเพิ่มระบบออนไลน์เน็ต

อย.ลดการควบคุมผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายและเพิ่มระบบออนไลน์เน็ต  

2 ขั้นตอนขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารแบบใหม่ อนุมัติง่ายๆ ใน 20 วัน

พลิกโฉมการขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารโดยอาหารยังปลอดภัยแต่ง่ายกว่าเดิม

อย. ปรับเครื่องมือแพทย์ ให้เข้ากับสากล และเพิ่มขีดการแข่งขัน

อย. ปรับเครื่องมือแพทย์ ให้เข้ากับสากล และเพิ่มขีดการแข่งขัน