Print Media

โปสเตอร์

Highlight

ร่วมรณรงค์การใช้ยาสมเหตุผล

       ในการใช้ยาฆ่าเชื้อ หรือยาปฏิชีวนะ หลายคนยังมีการใช้อย่างไม่เหมาะสม หรือยังมีความสับสนอยู่ ว่าที่เรียกว่ายาฆ่าเชื้อนั้น สามารถ...


เครื่องสำอางอันตราย อย่าซื้อ อย่าใช้ เด็ดขาด

เครื่องสำอางอันตราย อย่าซื้อ อย่าใช้ เด็ดขาด

สุขภาพดี ที่เราเลือกได้

ทางเลือกสุขภาพ ลด หวาน มัน เค็ม มองหาสัญลักษญ์ "ทางเลือกสุขภาพ" สัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ&rd...

ร่วมรณรงค์การใช้ยาสมเหตุผล

       ในการใช้ยาฆ่าเชื้อ หรือยาปฏิชีวนะ หลายคนยังมีการใช้อย่างไม่เหมาะสม หรือยังมีความสับสนอยู่ ...

ยาปฏิชีวนะ

ยาปฏิชีวนะ "ใช้ถูกเป็นมิตร" "ใช้ผิดเป็นภัย" รู้หรือไม่!?  ยาปฏิชีวนะไม่ใช่ยาแก้อักเสบ คนส...

2 โรคนี้หายเองได้...กินยาปฏิชีวนะไป ไร้ประโยชน์

2 โรคนี้หายเองได้...กินยาปฏิชีวนะไป ไร้ประโยชน์ รู้หรือไม่!?  ยาปฏิชีวนะไม่ใช่ยาแก้อักเสบ คนส่วนใหญ่มักเรียกยาป...

ใช้ยาปฏิชีวนะพร่ำเพรื่อ ตกเป็นเหยื่อ

ใช้ยาปฏิชีวนะพร่ำเพรื่อ ตกเป็นเหยื่อ"เชื้อดื้อยา" รู้หรือไม่!?  ยาปฏิชีวนะไม่ใช่ยาแก้อักเสบ คนส่วนใหญ...