Print Media

โปสเตอร์

Highlight

ร่วมรณรงค์การใช้ยาสมเหตุผล

ร่วมรณรงค์การใช้ยาสมเหตุผล ก่อนใช้ยาควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ลดปัญหา เชื้อดื้อยา ลดอัตราเจ็บป่วยหรือเสียชีวิต ลดการสูญเสียค่าใช้จ่ายด้านยาของท่านและประ...


สุขภาพดี ที่เราเลือกได้

สุขภาพดี ที่เราเลือกได้ "ผมเลือกบริโภค ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีฉลาก ทางเลือกสุขภาพ" เป็นอาหาร ลดหวาน มัน เค็ม...

ร่วมรณรงค์การใช้ยาสมเหตุผล

ร่วมรณรงค์การใช้ยาสมเหตุผล ก่อนใช้ยาควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ลดปัญหา เชื้อดื้อยา ลดอัตราเจ็บป่วยหรือเสียชีวิต ลดการส...

ยาปฏิชีวนะ "ใช้ถูกเป็นมิตร" "ใช้ผิดเป็นภัย"

ยาปฏิชีวนะ "ใช้ถูกเป็นมิตร" "ใช้ผิดเป็นภัย"

2 โรคนี้หายเองได้...กินยาปฏิชีวนะไป ไร้ประโยชน์

2 โรคนี้หายเองได้...กินยาปฏิชีวนะไป ไร้ประโยชน์

ใช้ยาปฏิชีวนะพร่ำเพรื่อ ตกเป็นเหยื่อ"เชื้อดื้อยา"

ใช้ยาปฏิชีวนะพร่ำเพรื่อ ตกเป็นเหยื่อ"เชื้อดื้อยา"